Fysisk planering för hållbart resande

Här nedan hittar du agenda samt presentationer från föredragande vid nätverksträffen den 7 september 2018 med tema Fysisk planering för hållbart resande

Agenda - Fysisk planering för hållbart resande

HRV - Introduktion

Koucky & Partners - Fysisk planerig för hållbart resande

Göteborgs Stad Trafikkontoret - Att planera för trafik i täta stadsmiljöer

Trafikverket - Konflikten mellan prognosstyrd och miljömålsstyrd planering

Senast uppdaterad: 2018-09-11 17:55