Medfinansiering till projekt

Nu finns det möjlighet för organisationer att få medfinansiering för att genomföra och driva projekt kopplat till hållbart resande. Syftet är att möjliggöra och ta tillvara på lokala idéer och hitta nya smarta lösningar för ett ökat hållbart resande. Hållbart resande väst fungerar som samarbetspartner, men deltar inte operativt i projektgenomförandet.

Läs mer om medfinansiering projekt


Senast uppdaterad: 2018-03-21 15:08