Välkommen på workshop!

Västra Götalandsregionen bjuder in aktörer och kommuner till workshop om hållbart resande på landsbygd.

Under två tillfällen i oktober finns möjlighet att delta i workshop kring ämnet hållbart resande på landsbygd. Syfter med träffarna är att presentera förstudien KomiLand, samt att samla tankar och idéer för det fortsatta arbetet med kombinerad mobilitet på landsbygd. Utöver representanter från KomiLand och Västra Götalandsregionen finns Västtrafik på plats och berättar om sitt arbete med "hela resan" och sina anropsstyrda tjänster. 

Anmäl ditt deltagande till den träff som passar dig bäst via länkarna nedan. 
Sprid gärna inbjudan vidare till kollegor som arbetar med t.ex. landsbygdsutveckling, näringsliv, kollektivtrafik, samhällsplanering, miljöstrategiska frågor eller liknande. 

Varmt välkomna!

- 2 oktober kl. 10.30 - 14.00 i Herrljunga (Herrljunga Stadshotell)
Länk till anmälan, senast 28 september. 

- 19 oktober kl. 9.00 - 12.00 i Göteborg (Centralhuset konferens) i samverkan med nätverksträffen för hållbart resande.
Länk till anmälan, senast 14 oktober. 

Senast uppdaterad: 2018-09-17 11:35