Buss ohoj!

Buss ohoj! – Men också tåg och hoj, spårvagn och hoj eller varför inte båt och hoj? Det finns många sätt att resa hållbart med en vikcykel. Buss ohoj! är en satsning för att fler ska upptäcka fördelarna med att kombinera vikcykel och kollektivtrafik för sina resor.

Bilister får testa på att vara flexikanter

Deltagarna i Buss ohoj! är ambassadörer för hållbart resande. De får testa på att vara ”flexikant” – en flexibel och nytänkande trafikant – samtidigt som de inspirerar andra till hållbara resvanor.

Projektet pågår i tre månader och vänder sig till dig som oftast kör bil och vill använda cykel mer i dina vardagsresor. Med en vikcykel kan du kombinationspendla med kollektivtrafik och cykeln som viks ihop vid transport och förvaring. Det är bra för hälsan och klimatet, och är ett smidigt sätt att ta sig fram!

Ansökan till Buss ohoj! hösten 2018 är nu stängd

Tack alla ni som anmälde ert intresse! De som väljs ut för att få delta kommer att kontaktas innan den 15 juni.

Projektperioden börjar 20 augusti och avslutas 12 november.

Projektdokument

Nu finns slutrapporten med projektresultat för Buss ohoj! år 2017 klar. Här hittar du bl.a. måluppfyllnad, förslag till utveckling av projektet och kommentarer och citat från deltagare. Klicka på länken nedan för att ta del av rapporten.

Slutrapport Buss ohoj! 2017

Kontakt

William Schotte
Projektledare
william.schotte@grkom.se

Vi finns på sociala medier


Senast uppdaterad: 2018-06-13 15:13