Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nationell transportplan 2018 2029

Investeringarna i Västra Götalands transportinfrastruktur syftar ytterst till att främja tillväxten. Många intressenter är berörda. Västra Götalandsregionen och kommuner samverkar beträffande strategiska insatser och prioriteringar.

Satsningarna på infrastrukturutbyggnaden i Västra Götaland behöver trefaldigas. Det akuta investeringsbehovet uppgår till ungefär 50 miljarder. Inför en revidering av nationell plan för transportinfrastruktur för åren 2018 –  2029 har Västra Götaland enats om sju prioriterade objekt. Dessutom förutsätts att givna löften om E20 gäller. Objekten är av strategisk vikt för regionen och nödvändiga för hela Sverige.

 • Ny järnväg Göteborg–Borås
  Ny järnväg Mölnlycke–Bollebygd måste ligga kvar i nationell plan.
 • Regionala banor
  En tredjedel av Västra Götalands järnvägsnät är hotat inom en snar framtid om inte nödvändig upprustning sker.
 • Västra stambanan
  Västra stambanan är idag den enda direkta spårförbindelsen mellan Göteborg och Stockholm. Den förväntas kunna härbärgera en stor mängd trafik. Fyrspår mellan Alingsås och Göteborg är en förutsättning för att nå erforderlig kapacitet och robusthet i hela stråket.
 • Djupare farleder i Göteborgs Hamn
  Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn. Att bredda och fördjupa farleden in till hamnen är nödvändigt för att säkerställa Sveriges handelsutbyte med omvärlden.
 • Slussar i Trollhättan
  Nuvarande slussled går mot slutet av sin tekniska livslängd. Sammantaget är Trafikverkets och Sjöfartsverkets bedömning att byggnation av ny slussled innan 2030 är den enda möjligheten för att bibehålla och utveckla Vänersjöfarten.
 • Göteborg - Oslo 
  I stort sett all trafik mellan Göteborg och Oslo går idag på väg. En utredning behöver visa möjliga sträckningsalternativ och uppskattad kostnad.

Senast uppdaterad: 2023-02-16 14:03