Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Djupare farleder i Göteborgs Hamn- avgörande för Sveriges konkurrenskraft

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och den enda svenska hamnen som erbjuder direktsjöfart till viktiga export-och importmarknader för svenskt näringsliv.

Varje år passerar varor värda 500 miljarder kronor hamnen - vilket motsvarar 25 procent av Sveriges totala varuhandel med omvärlden. Göteborgs Hamn har också ett rikstäckande upptagningsområde, med tågpendlare som förbinder stora delar av svenskt näringsliv direkt med hamnen och världen. Sveriges ekonomi vilar på svensk sjöfart och EU har utsett Göteborgs Hamn till en av Sveriges strategiska Core-hamnar och viktig för det europeiska logistiknätverket.

Från 13,5 till 17,5 meter - därför behöver Sveriges internationella storhamn växa

Stora investeringar har gjorts under åren för att kunna ta emot de största fraktfartygen för direkttrafik mellan olika världsdelar. Direkttrafik till sjöss innebär snabbare, tillförlitligare och kostnadseffektivare transporter för svensk industri. Göteborgs Hamn är också den enda svenska hamnen som kan ta emot de största oceangående fraktfartygen. Men dagens djup hindrar fartyg från att komma in i hamnen.  Att bredda och fördjupa farleden in till hamnen är nödvändigt för att säkerställa Sveriges handelsutbyte med omvärlden. Om inget görs kommer allt fler och större fartyg att hindras från att komma till Sverige.

Bakgrund

Den globala fartygsflottan har växt i en takt ingen kunde förutse när den förra farledsfördjupningen gjordes i hamnen - på tio år har containerfartygen blivit nästan dubbelt så stora. Och redan idag väntar ännu större fartyg på ritbordet. Farledsdjupet innebär en allt större begränsning. Vissa fartyg har idag ett för stort djupgående för att komma in i någon svensk hamn. Oceangående fartyg med kapacitet över 19 000 containrar anländer regelbundet till Göteborgs Hamn – men de kan inte komma in fullastade. En viktig del av investeringen är fördjupning och förstärkning av kajen så att flera djupgående fartyg kan hanteras samtidigt.

Behov

  • Bredda och fördjupa farleden i Göteborgs Hamn. Öka djupgåendet från dagens max 13,5 meter till 17,5 meter.
  • Bredda och fördjupa vändytan utanför containerterminalen.
  • Fördjupa vid och förstärka kajen i containerterminalen för att kunna hantera flera stora fartyg samtidigt.
  • När? Omgående, då dagens djup begränsar fartyg att komma till Sverige.
  • Kostnad: cirka 4 miljarder.

Studier visar på hög samhällsekonomisk nytta med investeringen (Åtgärdsvalsstudie från Trafikverket och Sjöfartsverket). OECD, Sjöfartsverket, Trafikverket och TRAFA rekommenderar en fördjupning och breddning av farleden in till Göteborgs Hamn.


Senast uppdaterad: 2017-06-13 08:32