Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

E20

Dödens väg har den kallats. Det är fortfarande 8 mil av E20 genom Västra Götaland som ännu inte är mötesseparerad. Nu samlar sig kommunerna och Västra Götalandsregionen för att höja nivån till en högre säkerhet och bättre standard.

Västra Götalandsregionen har sedan länge arbetat för en utbyggnad av E20. Tillsammans med kommunerna vill vi nu medfinansiera en högre standard på de fem sträckor som ännu inte är utbyggda.

I en studie från april 2012 konstaterar Trafikverket att säkerhetsskäl talar för att vägen blir utbyggd. Under perioden 2005-2012 inträffade många allvarliga olyckor på E20. Då omkom 33 personer och 126 personer skadades svårt. Enligt Trafikverket berodde 75 procent av dessa olyckor på vägens otillräckliga standard. En utbyggd E20 skulle ha förhindrat 18 dödsolyckor, räddat 25 liv och minskat antalet svårt skadade personer med 105.

Studien från Trafikverket mynnar ut i ett förslag om att sträckan förbi Mariestad byggs ut till 2+2- standard och att de övriga (förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara- förbi Skara och Götene-Mariestad) byggs ut till 2+1-väg. Detta är positivt, men Västra Götalandsregionen och berörda kommuner vill mer än så.

Satsar en miljard för höjd standard

Ambitionen är att bidra med närmare en miljard kronor för att förbättra vägstandarden. Förutsättningarna är att de fem kvarvarande etapperna ska in i den nationella infrastrukturplanen. Medfinansieringen ska bidra till att höja standarden och avser de sträckor som inte finns med i Trafikverkets förslag.

Västra Götalandsregionen har för avsikt att bidra med lika mycket som övriga regionala och lokala medfinansiärer bidrar med - upp till 500 miljoner kronor.

Västra Götalandsregionen beslutade tisdagen den 4 juni att ställa sig bakom avsiktsförklaringen. Den 14 juni presenterar Trafikverket sitt remissförslag till nationell plan.

Fakta:

Målet för Västra Götalandsregionen är att E20 byggs ut till motorvägsstandard. Fram till 2025 vill regionen ha nått etappmålet om 2+2 utefter de ännu inte mötesseparerade sträckorna.

Västra Götalandsregionen har tillsammans med ett antal västsvenska kommuner kommit överens om en avsiktsförklaring kring medfinansieringen av E20.

Trafikverkets studie om val av åtgärder utfördes i samarbete med Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Vårgårda kommun. Studien finns för nedladdning på Trafikverkets hemsida.

Den nationella transportplanen uppdateras och kommer när den antas under våren 2018 att sträcka sig över perioden 2018-2029.


Senast uppdaterad: 2021-12-01 11:51