Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala banor

I Västra Götalandsregionen finns en stark politisk vilja att satsa på tågtrafiken i hela Västra Götaland. Samtidigt har staten successivt minskat sin budget för investerings- och underhållsåtgärder för de ”lågtrafikerade” järnvägarna i Sverige.

Västra Götalandsregionen har därför tillsammans med kommunerna tillsatt en politisk påverkansgrupp för att uppmärksamma den vikande standarden på de regionala järnvägarna. Syftet med påverkansgruppen är att föra en konstruktiv dialog med staten om de mindre järnvägarna med utgångspunkt från de nationella och regionala målen. Ordförande i påverkansgruppen är regionstyrelsen och Beredningen för hållbar utvecklings ordförande Johnny Magnusson (M).

För Västra Götaland finns pengar avsatta i regional plan för att samfinansiera järnvägar i nationell plan som är viktiga för regiontrafiken (utöver stambanorna). Västra Götalandsregionens ambition är att genomföra standardhöjande åtgärder på banorna i samband med att Trafikverket utför planerade underhållsåtgärder. Underhåll och investering i järnväg är ett statligt ansvar, men Västra Götalandsregionen vill genom att skjuta till pengar sända en tydlig signal om hur viktiga banorna är för invånare och företag i Västsverige.

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete med infrastruktur


Senast uppdaterad: 2022-01-17 07:31