Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Vilka järnvägar i Västra Götaland är det som är lågtrafikerade enligt Trafikverket?

Svar: Kinnekullebanan, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Norra Bohusbanan är de lågtrafikerade banor som har reguljär persontrafik. Älvhem - Lilla Edet, Lysekilsbanan och DVVJ är också lågtrafikerade banor där det främst körs gods.

Hur stor andel utgör banorna av Västra Götalands totala järnvägsnät?

Svar: Banorna utgör cirka en tredjedel av det totala järnvägsnätet.

Hur långt borta är en avveckling?

Svar: Vissa banor är redan i så dåligt skick att de inte längre trafikeras (till exempel Lysekilsbanan). För flera andra är en avveckling så nära som på fem års sikt. Men framförallt körs tåg med reducerad hastighet idag på samtliga banor.

Hur många reser dagligen?

Svar: Det är ju ganska få resor, är det inte bättre att prioritera de högtrafikerade järnvägarna? 

Det behövs satsningar på de högtrafikerade järnvägarna också, bl a Västra stambanan. Men Västra Götaland vill att betydligt fler ska kunna resa med de regionala järnvägarna än idag. I målbild tåg 2035 har vi förslag på hur vi skulle kunna tredubbla antalet resenärer. Banorna har alltså en stor potential om rätt investeringar görs. 

Befolkningen ökar idag i alla Västra Götalands kommuner. Befolkningsstorleken väntas gå från 1,6 miljoner till 1,9 miljoner invånare år 2035. Det ställer ännu högre krav på transportsystemen.

Hur ligger Västra Götaland till jämfört med andra län i Sverige?

Svar: Bara Jönköping har fler lågtrafikerade järnvägar än Västra Götaland, men Västra Götaland har mest lågtrafikerad järnväg räknat i kilometer.


Senast uppdaterad: 2017-03-27 14:55