Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Prioriteringar för nationell infrastruktur

Västsverige växer så det knakar. Bara i Göteborg planeras för 1 000 miljarder kronor i investeringar i bostäder och kontorslokaler till år 2035. Befolkningen förväntas öka till 2,5 miljoner de närmsta trettio åren. För att möta expansionen och tillväxten i Västsverige krävs kraftfulla satsningar på infrastruktur. Västra Götalandsregionen är tillsammans med de 49 kommunerna överens om fyra prioriterade järnvägsåtgärder.

Läs mer om hur Västsverige växer

VGR:s remissvar som antogs av regionstyrelsen 26 januari 2021 på Trafikverkets inriktningsunderlag

Vårt mål för infrastrukturen

I Västra Götaland finns lösningar på flera nationella utmaningar. Investeringar i länets infrastruktur ger ett ökat bostadsbyggande, förbättrad tillgänglighet, stärker Sveriges position som logistikcentrum och driver utvecklingen för ett hållbart resande.

Att utveckla järnvägen i väst är rätt spår för Sverige

Investeringar i Västra Götalands infrastruktur erbjuder lösningar på flera nationella utmaningar. Västra Götalandsregionen ser tillsammans med kommunerna störst potential med trafik på järnväg. Vi ser också möjligheter med att Skandinaviens största hamn, Göteborgs Hamn, ska kunna ta emot fler och större containerfartyg, att Vänersjöfarten utvecklas och att E20 byggs ut. Följande objekt prioriteras med inbördes ordning.

Max Falk

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-12-06 16:14