Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dubblat spår mellan Göteborg-Oslo gör mer för miljön

Järnvägen mellan Göteborg och Oslo är på vissa sträckor enkelspårig. Det gör att tåg inte kan konkurrera med bil och lastbil. Norge är Sveriges näst största handelspartner och en stor del av norsk import kommer via Göteborgs hamn. Idag går nästan all trafik i stråket på väg. Med bil tar sträckan 3 timmar, med buss 3:20 och med tåg närmare 4 timmar. Göteborg-Oslo är dessutom en av de högst prioriterade förbindelserna i EU-förordningen TEN-T, vilket möjliggör en betydande medfinansiering och förväntningar om utbyggnad till 2030.

Idag tar det dubbelt så lång tid för ett godståg att åka från Göteborg till Oslo som det gör för en lastbil. Detta leder till att 2700 lastbilstransporter passerar gränsen via Svinesundsbron – varje dag. 70 procent av lastbilarna som fraktat gods till Norge kör tomma tillbaka. Detta samtidigt som pendlarna sitter i bilar. 97 procent av personresorna mellan Göteborg-Oslo sker med bil. 

Genom sin geografiska närhet har Oslo-Göteborg-Halland-Skåne-Köpenhamn-Hamburg möjlighet att bilda en megaregion, en grön investeringshub med världsledande innovation och gemensam utveckling till nytta för hela Europa. År 2028 öppnar Fehrman-Belt-förbindelsen, en tunnel som förbinder Köpenhamn och Hamburg. Enkelspåret mellan Göteborg-Oslo blir då den sista flaskhalsen i korridoren. Det är viktigt att ta tillvara på möjligheten med Fehrman-Belts öppnande då detta knyter banan till kontinenten. Västra Götalandsregionen arbetar genom organisationen STRING tillsammans med 5 städer och 7 regioner, från Oslo i norr till Hamburg i söder, för att förverkliga en smidig förbindelse i stråket.

Läs mer om STRING här.

Oslo-Göteborg en av EU:s prioriterade stomnätskorridorer

I EU:s förordning av det transeuropeiska nätet för transporter (TEN-T) identifieras regionens strategiska betydelse för hela EU genom dess placering i den norra delen av stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet. TEN-T förordningen reglerar vilka transportstråk som inkluderas i de europeiska transportkartorna och därmed också vilka sträckor som är behöriga att söka medfinansiering från EU. Flera av Västra Götalandsregionens prioriterade transportstråk är idag en del av TEN-T och ingår även i en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet. Det innebär att Västra Götalandsregionen, och andra aktörer i Västra Götaland, är behörig att söka medfinansiering från EU för transport- och infrastrukturinvesteringar i dessa stråk. Det innebär också att regeringen har ett åtagande att färdigställa dessa transportstråk i enlighet med de tekniska kriterierna t.o.m. 2030 respektive 2050 och att TEN-T därför ska beaktas i nationell infrastrukturplanering.

Västra Götalandsregionens och Göteborgs Stads positionspapper på TEN-T.pdf


Senast uppdaterad: 2020-04-16 15:35