Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Större arbetsmarknads- och utbildningsregion

Pendling till arbete och studier via järnväg för fler människor

Kompetensförsörjning är en brist i så gott som alla branscher. I byggbranschen uppger sju av tio företag att tillgången på arbetskraft är det främsta hindret för expansion. En på många håll kraftigt eftersatt infrastruktur bidrar till svårigheter att rekrytera. Med en ny järnväg skapar vi förutsättningar för att utöka det geografiska pendlingsområdet. Förutsättningarna för näringslivet förbättras avsevärt och samtidigt kan vi uppnå en ökad sysselsättning för landet.

Med en utbyggd järnväg och minskat krav på bilinnehav öppnar sig arbetsmarknadsregionen för fler. En större och mer lättillgänglig arbetsmarknadsregion skapar förutsättningar för grupper i samhället som idag har svårt att finna sysselsättning

Sysselsättningsutvecklingen i länet visar på en större utmaning på landsbygden samtidigt som invånare i hög grad kan förväntas bo kvar istället för att flytta närmare sitt nya arbete. Invånare i regionen verkar därmed villiga att resa längre, vilket ger ökad efterfrågan på persontransporter, både till antal och till avstånd. Att knyta ihop stad- och landsbygd är gynnande när det kommer till att öka tillgängligheten. Den ökade tillgängligheten handlar om tillgänglighet till arbetstillfällen såväl som till högutbildade människor. Den har också att göra med människors förutsättningar och ambitioner att resa och ta sig runt i regionen. 


Senast uppdaterad: 2020-04-16 15:34