Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

På Västra stambanan räcker fyra mil till hela Sverige

Sverige är beroende av sin export. En export av vilken 30 procent kastas loss från Göteborgs hamn - via järnvägen. Västra Stambanan knyter samman två av Sveriges största städer samtidigt som den utgör en stomme för svensk import och export. Det är Sveriges mest trafikerade järnvägsspår för godstrafik och huvudspåret för järnvägstrafik till och från Göteborgs Hamn. Södra Sveriges nuvarande stambanor har nått sin kapacitetsgräns och på vissa sträckor finns det inte plats för fler tåg. För att klara den framtida efterfrågan på järnvägstransporter behöver vi bygga ut vårt järnvägssystem.

Mellan Göteborg och Alingsås trängs i dagsläget gods-, snabb-, pendel- och regiontåg på samma spår. Faktum är att de två spåren dagligen trafikeras av cirka 240 tåg. Detta samtidigt som tågen mellan Stockholm-Göteborg går fulla och det finns ett starkt behov av utökad trafik. Kapaciteten på sträckan utnyttjas redan maximalt vilket gör att det finns en mycket stark efterfrågan på utökad gods- och persontrafik. Detta i kombination med befolkningsökning och mål om ökat kollektivtrafikresande förstärker behovet ytterligare. Med utbyggnad av Hamnbanan, Västlänken och Göteborgs getingmidja, Olskroken, ökar efterfrågan på gods- och persontransporter på Västra stambanan ytterligare. 

För den västra delen av Västra stambanan närmare Göteborg har nästan inga större spårutbyggnader skett sedan slutet på 1950-talet. På den östra delen av Västra stambanan närmare Stockholm inleddes för flera decennier sedan succesiv utbyggnad av fyrspår. Av 38 kapacitetskonflikter i det svenska järnvägsnätet finns 32 på Västra stambanan. 28 av dessa finns på sträckan Göteborg-Alingsås. Västra Stambanan har länge varit en pulsåder i det svenska järnvägsnätet, idag är det en sårbar del av landets infrastruktur. 


Senast uppdaterad: 2020-04-16 15:35