Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborg-Borås-Jönköping-Stockolm

100 000 människor reser dagligen i stråket Göteborg-Borås, vilket gör sträckan till ett av de största pendlingsstråken i Sverige. Dagligen passerar 1 400 bussar den östra infarten till Göteborg för att möta det omfattande resebehovet. En ny stambana skulle möjliggöra en snabbare och mer hållbar resväg mellan västra Sverige och östra Sverige. När den kopplas till Stockholm kan den dessutom avlasta den tungt trafikerade Västra stambanan.

Idag är Göteborg, Borås och Jönköping separata arbetsmarknadsregioner. En ny stambana mellan Göteborg och Jönköping förenklar inte bara pendlingen mellan Borås och Göteborg, det gör även att Jönköping integreras i arbetsmarknadsregionen. Med ny järnväg går vi från tre till en arbetsmarknadsregion. Detta gör det enklare för företag och organisationer att attrahera rätt kompetens och för människor att hitta och pendla till fler jobb. Det är också viktigt att öka tillgängligheten då befolkningen i stråket bedöms öka med 35–40 procent fram till år 2050.  

Med en ny tågförbindelse skulle restiden Göteborg-Borås kunna sjunka från dagens 60 minuter med buss, till 35 minuter med tåg. Om hela sträckan byggs ut med ny järnväg kan restiden Göteborg-Jönköping sjunka från två timmar med buss, till 50 minuter med tåg. Vi skulle då få en stor, attraktiv och sammanhållen arbetsmarknadsregion med betydande möjligheter för kompetensförsörjning och människors möjligheter att bo. 

Regional lösning som ökar nyttorna med ny stambana 

VGR har tillsammans med Trafikverket och kommunalförbunden tagit fram ett förslag på hur nyttan med den nya stambanan kan öka, till en lägre kostnad än man förutspått. Lösningen innebär att den befintliga Kust till kustbanan förstärks. Förstärkningen i kombination med ny stambana gör att antalet resor i stråket Göteborg-Borås ökar från dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor/år till 17–19 miljoner resor/år.

Dokument:

VGR om förstärkningsalternativet pressmeddelande 2020-05-12

VGR:s yttrande på samråd 1 ny järnväg Göteborg-Borås 2020-05-12

Trafikverkets samrådsunderlag Göteborg-Borås en del av nya stambanor 2020-03-10

Trafikverkets positionspapper Nya stambanor - ny generation järnväg 2018-10-05

Funktionsutredningen för tågstråket jönköping-borås-Göteborg år 2050

 

Senast uppdaterad: 2020-06-30 15:21