Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närmare till fler jobb med ny stambana Göteborg-Borås

100 000 människor reser dagligen i stråket Göteborg-Borås, vilket gör sträcka till ett av de största pendlingsstråken i Sverige. Men de reser gärna med bil. En ny stambana samma sträcka halverar restiden och ökar andelen hållbara resor. Få järnvägsprojekt i Sverige har lika stor potential som stambanan Göteborg-Borås där dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor kan bli till 19 miljoner. Med räls till Jönköping blir detta på sikt stambanan mellan Göteborg-Stockholm. Och tre arbetsmarknadsregioner blir till en. Företagen kan lättare attrahera rätt kompetens. Människorna kan bo och jobba där de vill, men arbeta där de behöver.

Idag är Göteborg, Borås och Jönköping separata arbetsmarknadsregioner. En ny stambana mellan Göteborg och Jönköping förenklar inte bara pendlingen mellan Borås och Göteborg, det gör även att Jönköping integreras i arbetsmarknadsregionen. Med ny järnväg går vi från tre till en arbetsmarknadsregion. Detta gör det enklare för företag och organisationer att attrahera rätt kompetens och för människor att hitta och pendla till fler jobb. Det är också viktigt att öka tillgängligheten då befolkningen i stråket bedöms öka med 35–40 procent fram till år 2050.  

Med en ny tågförbindelse skulle restiden Göteborg-Borås kunna sjunka från dagens 60 minuter med buss, till 35 minuter med tåg. Om hela sträckan byggs ut med ny järnväg kan restiden Göteborg-Jönköping sjunka från två timmar med buss, till 50 minuter med tåg. Vi skulle då få en stor, attraktiv och sammanhållen arbetsmarknadsregion med betydande möjligheter för kompetensförsörjning och människors möjligheter att bo. 

För att företag ska behålla och stärka konkurrenskraften behöver de snabb och smidig tillgång till världen via Landvetter flygplats. Dessutom kan en järnväg förbi flygplatsen ge bättre underlag för direktlinjer och skapa jobb för Sveriges invånare. Och göra så att svenska företag kan konkurrera på den globala marknaden. 

Regional lösning som ökar nyttorna med ny stambana 

VGR har tillsammans med Trafikverket och kommunalförbunden tagit fram ett förslag på hur nyttan med den nya stambanan kan öka, till en lägre kostnad än man förutspått. Lösningen innebär att den befintliga Kust till kustbanan förstärks. Förstärkningen i kombination med ny stambana gör att antalet resor i stråket Göteborg-Borås ökar från dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor/år till 17–19 miljoner resor/år.

Dokument

VGR om förstärkningsalternativet pressmeddelande 2020-05-12

VGR:s yttrande på samråd 1 ny järnväg Göteborg-Borås 2020-05-12

Trafikverkets samrådsunderlag Göteborg-Borås en del av nya stambanor 2020-03-10

Trafikverkets positionspapper Nya stambanor - ny generation järnväg 2018-10-05

Funktionsutredningen för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg år 2050

 


Senast uppdaterad: 2021-12-13 07:10