Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västsverige växer

Västsverige växer så det knakar. Bara i Göteborg planeras för 1 000 miljarder kronor i investeringar i bostäder och kontorslokaler till år 2035. Befolkningen förväntas öka till 2,5 miljoner de närmsta trettio åren. Samtidigt expanderar Göteborgs hamn när alltmer gods ska transporteras ut i eller ut ur landet. 30 procent av Sveriges import och export går via Göteborgs hamn. Transporterna till och från hamnen är nödvändiga för svensk exportindustri, men också för att det ska finnas mat i svenska kök. För att möta expansionen och tillväxten i Västsverige och för att undvika att växtvärken inte sprider sig till övriga landet behövs kraftfulla satsningar på infrastrukturen.

Västsverige växer så det knakar. Det är glädjande att allt fler människor och verksamheter söker sig hit. 
Bara i Göteborg planeras 1000 miljarder i investeringar i bostäder och kontorslokaler till år 2035. Västsveriges kärna, centrala Göteborg ska stärkas med 45 000 invånare och 60 000 arbetsplatser fram till år 2030. Därtill pågår och planeras för omfattade stadsutvecklingsprojekt på många håll i regionen.  
Tillväxten ökar och sysselsättningen i regionen ökar i högre takt än riksgenomsnittet. Sedan flera år har regionen den lägsta arbetslösheten bland landets storstadsregioner.  

Västsverige är en innovationsledande region i Europa. 25 procent av Sveriges FoU-satsningar sker i Västsverige. 2018 satsade näringslivet i Västsverige 36 miljarder på forskning och utveckling. Här samlas större företag med start-ups, forskningsinstitut, testbäddar och demonstrationsmiljöer för att utveckla nya tjänster och produkter.  

Västsverige är Sveriges logistiska nav och här finns Skandinaviens största hamn som servar hela landets utrikeshandel. 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil från Göteborgs hamn.  

Växande befolkning och näringsliv medför ökande transportbehov. År 2050 väntas befolkningen i Västsverige uppgå till 2,5 miljoner. Kollektivtrafikresandet ökar och kommer fortsätta göra det. Målsättningen är att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas till 2025 och då uppgå till  
380 miljoner resor. På lokal och regional nivå sker betydande infrastrukturinsatser för att möta utvecklingen men det behöver samordnas med kraftigt ökade nationella satsningar för att helheten ska fungera. 

Det går bra för Västsverige och potentialen är stor. Men infrastrukturen hänger inte med och hämmar utvecklingen. För att nå uppsatta klimatmål och långsiktigt klara konkurrensen från andra länder och regioner behöver Västsverige ett hållbart transportsystem med större kapacitet. Ökad tillgänglighet till, från och genom regionen lägger grunden för exportintäkter, fler jobb, ökat välstånd och högre tillväxt. Det är inte bara bra för Västsverige – det är bra för Sverige.


Senast uppdaterad: 2020-04-16 15:35