Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet

Publicerad:

För att möjliggöra de utsatta målen i den gröna given inom transportområdet presenterade EU-kommissionen den 9 december 2020 Strategin för hållbar och smart mobilitet. EU:s strategi åskådliggör inte minst behovet av ökade järnvägsinfrastruktursatsningar i Västra Götaland där de den nationella nivån har här ett stort ansvar för att möjliggöra de fastställda EU målen.

I den gröna given, EU:s tillväxtstrategi och färdplan för en hållbar ekonomi, fastställs att utsläppen från EU:s transportsektor måste minska med minst 90 % till 2050. EU:s transportsektor står för mer än 25% av unionens växthusgasutsläpp och ett hållbart europeiskt transportsystem har därför en nyckelroll för att nå målet om klimatneutralitet.

För att möjliggöra de utsatta målen i den gröna given presenterade EU-kommissionen den 9 december 2020 Strategin för hållbar och smart mobilitet. Strategin ska vägleda EU mot ett smart, konkurrenskraftigt, säkert, tillgängligt och ekonomiskt överkomligt transportsystem genom att fokusera på en grön och digital omvandling av sektorn, samt ett ökat fokus på att göra den mer motståndskraftig mot framtida kriser. Strategin kommer vara en av de grundläggande delarna inom den europeiska transportpolitiken de kommande åren.

Långsiktig strategi som sträcker sig till 2030

Strategin har ett antal långsiktiga målsättningar, som att skapa en hälsosam och hållbar mobilitet, mellan städer och inom städer genom att fördubbla trafiken på höghastighetsjärnvägar och utveckla mer cykelinfrastruktur till 2030. Därutöver ska automatiserad mobilitet byggas ut och minst 100 europeiska städer ska vara klimatneutrala 2030.

Strategin syftar även till att främja användningen av utsläppsfria fordon, fartyg och flygplan, samt förnybara och koldioxidsnåla bränslen och utbyggnaden av tillhörande infrastruktur genom att installera tre miljoner offentliga laddningsstationer fram till 2030. Därtill vill EU-kommissionen skapa utsläppsfria flygplatser och hamnar genom nya initiativ för att främja hållbara bränslen för luftfart och sjöfart genom åtgärder för en rättvis och effektiv prissättning av alla transporter.

Till 2050 vill kommissionen att det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) ska vara färdigställt, miljöanpassa godstransporterna genom att fördubbla godstrafiken på järnväg och att i stort sett samtliga personbilar, lätta lastbilar, bussar och nya tunga fordon är koldioxidneutrala. Syftet med strategin är även att ge företag ett tydligt regelverk för de gröna investeringar som kommer att behövas under de kommande årtiondena.

Strategin för hållbar och smart mobilitet Pdf (på engelska)

Handlingsplanen med 82 initiativ som kommer att vägleda arbetet under de kommande fyra åren. Pdf (på engelska)

Varför är strategin viktig för Västra Götalandsregionen?

Ett hållbart och tillgängligt transportsystem är grundläggande för samhällsutvecklingen i regionen. För Västra Götalandsregionen är det därför positivt att EU strategin behandlar de fyra områden som regionen fastställer som prioriterade inom hållbara transporter i Klimat 2030, så som effektiva godstransporter, accelererad omställning till fossilfria fordon, klimatsmart vardagsresande och klimatsmarta möten och semestrar.

I likhet med VGR:s fokusområden syftar strategin till att öka nyttjandet av rena fordon och alternativa bränslen för samtliga transportsätt, främja innovation och investeringar inom mobilitet och möjliggöra hållbara konsumentval. Åtgärder för att utveckla cykelinfrastruktur, främja storskalig utrullning av installationen av laddstationer för elbilar i offentlig miljö och att möjliggöra multimodala transporter ligger därmed i linje med VGR:s prioriteringar.

Strategin visar behovet av ökade satsningar på järnvägsinfrastruktur

EU:s strategi åskådliggör även behovet av ökade satsningar på järnvägsinfrastruktur i Västra Götaland. För att EU:s mål om att fördubbla trafiken på höghastighetsjärnvägar fram till 2030 och att överföra majoriteten av frakttransporterna från väg till järnväg och därmed fördubbla godstrafiken på järnväg senast 2050 ska kunna förverkligas behöver regionens järnvägsnät byggas ut. Den nationella nivån har här ett stort ansvar för att möjliggöra de fastställda EU målen. VGR välkomnar även strategins mål om att öka insatserna och investeringarna för att fullborda TEN-T, där järnvägen mellan Göteborg-Oslo finns utpekad som en prioriterad sträcka.

Regioner och kommuner har tydliga uppdrag och ansvarsområden inom transportpolitik och omfattas i stor utsträckning av EU-lagstiftning och initiativ. Det är därför viktigt att bevaka implementeringen av EU-kommissionens strategi och handlingsplan och att följa de nya initiativ som ska presenteras de kommande åren.

Bland de konkreta initiativ som är särskilt relevanta att bevaka återfinns bland annat revideringen av TEN-T förordningen och revideringen av direktivet för infrastruktur för alternativa bränslen. År 2021 kommer EU-kommissionen även att föreslå en handlingsplan för att stärka långväga och gränsöverskridande persontågstjänster.

Astrid Burhöi

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-12-21 12:51