Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Framtidens gröna megaregion i norra Europa

Publicerad: Uppdaterad:
OECD STRING bild på bro på konferensinbjudan

En stor del av arbetet för den gröna omställningen sker på lokal och regional nivå, men genom en megaregion kan alla bli starkare tillsammans. STRING och OECD anordnade tillsammans den 17 november den digitala konferensen ”What will Northern Europe live off in the future?”. Här ett referat från konferensen.

Prioriteringar och åtgärder mellan lokal, regional och EU nivå behöver i större utsträckning matcha varandra för att alla tillsammans ska investera i hållbar infrastruktur och bygga för framtiden. Det var en av slutsatserna vid den konferens som STRING och OECD anordnade tillsammans den 17 november  ”What will Northern Europe live off in the future?”.

Det övergripande tema som diskuteras är hur norra Europa kan bli en grön megaregion, som är världsledande inom grön teknologi och hållbar infrastruktur. Konferensen, som ursprungligen skulle ha ägt rum på Svenska Mässan i Göteborg, genomfördes istället helt digitalt. Totalt hålls fyra konferenser, en i varje STRING-medlemsland. 

Stor positiv potential i den nödvändiga omställningen

Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande regionutvecklingsnämnden deltog som representant för Västra Götalandsregionen. Hon öppnade konferensen tillsammans med Göteborgs kommunstyrelseordförande Axel Josefsson och OECD:s representant Soo-Jin Kim.

- Den pågående pandemin har påverkat samhället och STRING-regionen på många sätt, sa Kristina Jonäng och betonade att många människor gått igenom stora prövningar. Men under denna period har vi också sett att vi kan åstadkomma mycket när vi arbetar tillsammans, fortsatte Kristina och hänvisade bland annat till EU:s gröna given och den potential för grön omställning som finns i STRING:s geografi.

Bred diskussion om möjligheterna med STRING

Talare från både politiken och näringslivet var närvarande för att diskutera möjligheter och utmaningar för STRING-regionen att bli ett grönt nav, transportinfrastruktur för en hållbar och tillgänglig region, samt gränsöverskridande samarbete och planering för att visionen om megaregionen ska bli verklighet. En särskilt viktig del för Västra Götaland är tågsträckan Göteborg - Oslo. 

Bland talarna fanns Anna Hallberg, minister för utrikeshandel och nordiska frågor, Martin Lundstedt, VD Volvo AB och Jakop Dalunde, europaparlamentariker.

Strategi på gång

Samarbetet mellan STRING och OECD ska mynna ut i en strategi och politiska rekommendationer för hur en grön megaregion mellan Oslo och Hamburg ska kunna bli verklighet. Debatterna under konferensen tillsammans med de inbjudna talarnas kunskaper och synpunkter kommer fungera som underlag för den kommande strategin och för vilka åtgärder som STRING och dess medlemmar kan vidta på både kort och lång sikt.

Några viktiga ledord och insikter för att lyckas bilda en grön megaregion var vikten av innovation, att förbereda STRING-regionens transportkorridorer för framtida behov och teknologiska möjligheter, samt att stärka samarbetet och utöka nätverket på EU nivå. En stor del av arbetet för den gröna omställningen sker på lokal och regional nivå, men genom en megaregion kan alla bli starkare tillsammans.

Därför betonades det att prioriteringar och åtgärder mellan lokal, regional och EU nivå i större utsträckning behöver matcha varandra för att tillsammans kunna investera i hållbar infrastruktur och bygga för framtiden.

Se referat i oresund.se

STRING

VGR:s medlemskap i STRING

Charlotte Beijer

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-07 08:04