Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Infrastrukturproposition hanteras i riksdagen

Publicerad:

Den 16 april 2021 presenterade Per Bolund (MP) och Tomas Eneroth (S) regeringens infrastrukturproposition. Den totala ekonomiska ramen för åtgärder gällande transportinfrastruktur uppgick till 799 miljarder för planperioden 2022-2033. Fyra följdmotioner gällande infrastrukturpropositionen lämnades sedan in av M, SD, KD och V vilka nu behandlas i Trafikutskottet. Den 3 juni skall ärendet beredas i utskottet, därefter sker bordläggning den 18 juni och debatt i kammaren den 21 juni. Beslut väntas sedan den 22 juni. Denna artikel redogör för huvuddragen i de fyra partiernas följdmotioner. I slutet av denna text följer länkar till partiernas fullständiga listor över yrkanden, totalt 82 stycken, och motiveringar.

Vänsterpartiets följdmotion, skriven av Jens Holm m.fl., består av 21 yrkanden. Deras huvudsakliga invändning är att klimatmålen bör vara den styrande principen. De uppmanar regeringen att återkomma med ett nytt förslag om transportsatsningar som är helt förenliga med klimatmålen. De anser också att den ekonomiska ramen bör höjas till 969 miljarder kronor och att byggandet av nya stambanor för höghastighetståg skall finansieras med lån, utanför propositionens ekonomiska ram. Vidare vill de avskaffa banavgifter för hela 2021.

   Sverigedemokraterna, Jimmy Ståhl m.fl. presenterar sex yrkanden. Anslagskreditgränsen för Trafikverket bör öka till 15 procent för infrastrukturprojekt. De anser att ”samhällsekonomisk nytta” ska vägas in vid prioritering av investeringar i vägprojekt kontra järnväg. Generellt bör underhåll av väg- och järnväg prioriteras före nya investeringar. Utbyggnad av stambanorna ska anpassas för såväl godståg som lokal och regionaltåg och byggas för 250 km/h. Slutligen vill de se en bortre gräns för när underhållsskulden ska vara undanröjd.
   Kristdemokraterna, Magnus Jacobsson m.fl. presenterar en följdmotion med 11 yrkanden. De anser att om höghastighetsbanor skall byggas måste de finansieras utanför propositionens ramar. De vill också avvakta med införandet av ERTMS (European Rail Traffic Management System). Gällande de övergripande ekonomiska ramarna föreslår Kristdemokraterna att de ursprungliga 799 miljarderna upprätthålls men att 253 miljarder kronor skall användas för vidmakthållande av vägar. Vidare vill de lägga till en ram för vidmakthållande av flyg på 800 miljoner kronor. Inom ramen för nya investeringar bör Nya Ostkustbanan och en fyrspårig sträcka mellan Alingsås och Floda inkluderas. Slutligen vill de se en ny organisering och finansiering av regionala flygplatser.
   Moderaterna, Maria Stockhaus m.fl. presenterar i sin följdmotion hela 44 yrkanden. Inledningsvis vill de sänka budgeten för utveckling av transportinfrastruktur från 437 till 404 miljarder kronor och höja budgeten för underhåll av järnväg från 165 till 178 miljarder kronor. De vill också tillsätta en övergripande utredning av organisationen kring planering, upphandling samt genomförande av underhåll och nybyggnation av infrastruktur i syfte att öka effektivitet och förbättrad kostnadskontroll.
   Moderaterna säger tydligt nej till höghastighetståg och vill istället prioritera existerande infrastruktur. De vill gå vidare med komplettering och nybyggnation av järnväg mellan Stockholm och Oslo. Slutligen vill de långsiktigt säkra inrikesflyget till och från Stockholm.

Christoffer Abrahamsson Bodforss

Praktikant externa relationer

christoffer.abrahamsson.bodforss@vgregion.se
 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-05-31 09:18