Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trafikverket presenterar inriktningsunderlag för långsiktig planering av transportinfrastrukturen

Publicerad:
Räls, soluppgång

I fredags 2020-10-30 redovisade Trafikverket regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen. I underlaget betonar Trafikverket att den allra mest lönsamma satsningen på infrastruktur är underhåll. En stor del av underlaget ägnas också åt de nya stambanorna som ska binda ihop Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö. Här visar Trafikverkets beräkningar att dessa behöver finansieras utanför nationell plan för att kunna färdigställas inom överskådlig tid.

Stort fokus på nya stambanor

Västra Götalandsregionen har tillsammans med de 49 kommunerna sedan tidigare slagit fast att den mest prioriterade järnvägssatsningen i länet är ny stambana mellan Göteborg-Borås, och sedan vidare till Jönköping och Stockholm. Även deletappen Göteborg-Borås behöver enligt Trafikverkets underlag finansieras utanför gällande ekonomiska ramar. Alternativt behöver planens tidsram förlängas, men då finns det sannolikt inget utrymme till några andra järnvägsinvesteringar i Västra Götaland under lång tid framöver.

Klimatmålen

Trafikverket ägnar också mycket utrymme åt hur transportsektorns klimatmål ska kunna nås. Trafikverkets analyser visar att målen kan nås med en omfattande elektrifiering, biodrivmedelsanvändning, i kombination med en dämpning av vägtrafikökningen genom högre bränslepriser.

Öppning för statsbidrag till depåer

När det gäller statsbidrag till underhåll av tågen, depåer, anser Trafikverket att det finns skäl att överväga detta, eftersom det är en viktig pusselbit för att få ett sammanhängande system som bidrar till målet om en ökad användning av kollektivtrafiken. Den typen av åtgärder är kostsamma och det kan bli tungt för regioner att ensamma bära hela kostnaden.

Förenklat regelverk för byggnation av cykelvägar

Ett antal regioner, däribland Västra Götalandsregionen, har efterfrågat ett förenklat regelverk för byggnation av statliga cykelvägar. Att förenkla planeringsprocessen för mindre åtgärder samt att modernisera väglagen för att underlätta för byggnation av cykelvägar är exempel på förslag från regionerna som lyfts i inriktningsunderlaget.

Beteendeförändring, attityder och effektiv användning

Trafikverket ser positivt på att kunna arbeta i samverkan med berörda aktörer för effektivare användning av befintlig infrastruktur, steg 1 och 2 i den sk fyrstegsprincipen som är vägledande i Trafikverkets arbete. Det handlar bl a om större möjligheter för Trafikverket att i samverkan med regionerna kunna vidta åtgärder som påverkar behovet av transporter, och att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.

Inriktningsunderlaget utgör ett underlag, för ekonomiska ramar och prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen, inför en kommande infrastrukturproposition. Samtidigt som Trafikverket överlämnar inriktningsunderlaget till regeringen, går underlaget på extern remiss.

Ta del av Trafikverkets inriktningsunderlag (pdf) 

Max Falk

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: