Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen har utrett nytt dubbelspår på Västra stambanan

Publicerad:

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Västra stambanegruppen genomfört en utredning på sträckan Alingsås-Göteborg på Västra stambanan, i syfte att komplettera kunskapsunderlaget inför Trafikverkets inspel till revidering av nationell transportinfrastrukturplan för åren 2022 – 2033. VGR tar i detta skede inte ställning till någon sträckningarna som framkommer i utredningen, utan inväntar nu Trafikverkets arbete att klarlägga olika lokaliseringsalternativ.

Trängsel som hämmar miljöutvecklingen

Den enskilt största begränsningen på Västra stambanan återfinns på sträckan mellan Alingsås och Göteborg, och den del av Västra stambanan där det samsas många tåg på samma spår. I många år har det hämmat möjligheterna att utveckla mer miljövänliga transporter där fler resenärer väljer tåget och att godstransporter blir effektiva, lönsamma och klimatsmarta. Trots den bakgrunden så finns ingen utpekad åtgärd i gällande nationell plan för transportsystemet 2018–2029.

Den indikativa lokaliseringsutredningen som nu är färdig ska klarlägga möjlig lokalisering av ett nytt dubbelspår på sträckan Alingsås – Göteborg. Utredningen har försökt hitta ett balanserat linjeval med så lite störningspåverkan som möjligt. Närmast Alingsås föreslås ett par alternativa sträckningar med olika för- och nackdelar.

En möjlig och intressant dragning

Utredningen påvisar en möjlig dragning av två nya spår som gör tågtrafiken kan öka i den omfattning som bedöms nödvändig för framtida behov (Målbild Tåg 2035).

Den går till stor del genom orörd terräng vilket möjliggör en hög hastighet på spåret. Förslaget påverkar relativt få fastigheter längs med sträckan. Det är även möjligt att dra godstrafiken utanför tätorterna för att minska bullernivåerna. Byggandet av två nya spår hamnar inte i konflikt med den befintliga stambanan och innebär inte långa avstängningar under byggtiden. Exakt hur dragningen ska ansluta i Göteborg respektive Alingsås behöver utredas vidare om Trafikverket kommer fram till att gå på denna linje.

Kostnad som överensstämmer med Trafikverkets beräkningar

Den bedömda kostnaden totalt, cirka 13-15 miljarder, är i linje med Trafikverkets uppskattning i redan genomförd åtgärdsvalsstudie.  Utredningen bekräftar därmed åtgärdsvalsstudiens resultat som gör att Trafikverket kan vara trygga i sitt inspel till regeringen vad gäller kostnaden.

Fortsatta processen kräver öppenhet

Detta är ett inspel på en intressant och möjlig dragning av två nya spår mellan Göteborg-Alingsås. Trafikverket kommer fortsatt utreda fleralternativa sträckningar.

Detta innebär att det inte är den enda möjliga varianten och framtida utredningar kommer att titta på befintlig sträckning, etappindelningar med mera.

Västra stambanan 

Västra stambanan är en av länets högst prioriterade järnvägssträckor. Med lokaliseringsutredningen vill VGR bidra till att Västra Stambanan är välutrett och blir en betydande delutredning och inspel till revidering av nationell transportinfrastrukturplan för åren 2022 – 2033. 

Västra stambanegruppen

Lokaliseringsutredningen på Västrastambanegruppens hemsida

Max Falk

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Pontus Gunnäs

Västtrafik
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: