Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västsverige behöver fler spår och bättre järnväg

Publicerad: Uppdaterad:
Illustration med en stadssiluett med tåg och människor

Det behövs både stora satsningar på utbyggd järnväg i Västsverige och vårda det vi har för att möta en ökande befolkning, industrins utveckling och kompetensbehoven i Västsverige. Det mest prioriterade är järnvägsutbyggnad Borås- Göteborg, fler spår mellan Alingsås- Göteborg och utbyggd järnväg Oslo- Göteborg för att undvika flaskhalsar och trängsel för gods och resenärer. Kapaciteten har för längesedan nått taket, det konstaterades på ett webbinarium på temat Västsverige har växtvärk – nästa steg för järnvägen som hölls av Västra Götalandsregionen i dag. Medverkade gjorde bland andra Jens Holm (V), riksdagspolitiker, Kristina Jonäng (C), regionråd, Anders Wagner, public affairs på Västsvenska handelskammaren och Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen.

Se webbinariet i efterhand

– Hälften av de multinationella företag som finns i Sverige utgår från Västsverige. Det ställer stora krav på vår infrastruktur. Hälften av all containertrafik som hanteras in Sverige går via Göteborgs hamn. Hälften av all import kommer antingen via järnväg eller via hamnen till Västsverige. Det riskerar att skapa flaskhalsar om vi inte anstränger oss mer när det gäller infrastruktur, inledde Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Kristina Jonäng lyfte fram olika orsaker till att Västsverige har växtvärk. Västra Götalandsregionens egna satsningar på infrastruktur drivs på av befolkningsökningen. Andra faktorer är Sveriges industriella utveckling och utmaningar för Skandinaviens logistikbehov som berör Göteborg och hela Västsverige. Inte minst påverkar EU:s transportpolitik oss och allt detta sammantaget gör att det finns oerhört stora kapacitetsproblem i järnvägssystemet i Västsverige.

- Västsverige är en motor för svensk industri, vi är en stark ekonomisk region med många FOI- investeringar och det finns en stark drivkraft här, då är viktigt att infrastrukturen fungerar, konstaterade hon.

De viktigaste järnvägssatsningarna

Västra Götalandsregionens viktigaste prioritering är att bygga en järnväg mellan Göteborg och Borås.

- Det finns en regional drivkraft att binda ihop Göteborg- Stockholm via Borås-Jönköping. Borås- Göteborg är en av Sveriges viktigaste pendlingsstråk, där kollektivtrafikresorna kan öka från 7 miljoner till 17 miljoner vid en utbyggnad. Dessa regionala nyttor måste vägas in i arbetet med stambanor. Det är också viktigt att få en station i närheten av Landvetters flygplats, menade Kristina Jonäng.

Även förstärkningar på den befintliga Västra stambanan behövs. Att bygga ut de fyra milen mellan Göteborg och Alingsås till dubbelspår skulle ge mycket säkrare tillgång för näringslivet till Göteborgs hamn att snabbt få ut sina transporter. Det är viktigt för att stärka industrins konkurrenskraft.

Ett annat högt prioriterat mål är att det byggs järnväg hela vägen mellan Oslo och Göteborg.

– Så länge det inte görs riskerar vi en tröghet på arbetsmarknaden och en ohållbar trafiksituation på E6 när huvuddelen av transporterna går på lastbil. Vi behöver lyfta över mer gods på järnväg. EU är beredda att finansiera upp till 50 procent för en järnväg mellan Oslo och Göteborg. Här hoppas vi att riksdag och regering har för avsikt att fullfölja de här satsningarna och ta den utsträckta handen från EU. Här handlar det om en helt annan godsvolym än till exempel järnväg Stockholm-Oslo, som det pratas en del om. Den finns dessutom ingen EU-finansiering för. En utbyggnad av Göteborg-Oslo är helt avgörande för svensk och europeisk transportpolitik, sade Kristina Jonäng.

Bygga stambanor ett sätt att komma ur krisen

Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott, påminde om att 2021 är det Europeiska järnvägsåret och att det går för långsamt att flytta över godstransporter från väg till järnväg.
- Ett transporteffektivt transportsystem är angeläget för att nå våra klimatmål. Vi behöver minska våra utsläpp med 70 procent från 2010 års nivåer fram till 2030, då är det helt centralt att satsa på att lägga ny räls och vårda det vi redan har.

Jens Holm passade på att lyfta fram vikten av förbindelsen Oslo-Göteborg-Köpenhamn-Hamburg.

– Om åtta år har vi en tunnel mellan Tyskland och Danmark. Då kommer tågtrafiken att öka markant och Sverige får inte blir den nya flaskhalsen. Då måste vi bygga ut ny järnväg utifrån det perspektivet.

Efter ett drygt år med pandemi behöver vi dessutom en långsiktig återstart och göra investeringar i en hållbar infrastruktur, menade Jens Holm och en utbyggnad av nya stambanor som innebär många arbetstillfällen, nya bostäder och stadsutveckling är den perfekta åtgärden komma ut ur krisen.

Mer fokus på kompetensförsörjning och regionala nyttor

Anders Wagner, public affairs på Västsvenska handelskammaren betonade att kompetensförsörjning är en stor utmaning för många företag.

- Diskussionerna om nya stambanor tar sällan upp den lokala nyttan med nya möjligheter till pendling. Det har fokuserats för mycket på ändpunktstrafik Göteborg-Stockholm från den kritiska sidan, när man istället borde fokuserat på funktion och regionala nyttor.

Han pekade på fördelarna att koppla ihop Göteborg- Borås med Jönköping, som att dagens tre går till att bli en stor arbetsmarknadsregion, med en miljon invånare, fyra universitet och högskolor och en internationell flygplats. Då kan företagen söka folk i ett större område och arbetstagarna kan bo kvar och pendla till jobbet.

Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen, menade att det finns stora brister i de samhällsekonomiska kalkylerna när järnvägssatsningar planeras.

– De dynamiska effekter som större arbetsmarknadsregioner kan ge är svåra att få in i kalkylen. Då ser man inte de positiva effekterna förrän i efterhand. Det är ju i förhand vi vill se en positiv kalkyl för att kunna motivera investeringarna, konstaterade han.

Vad blir nästa steg för järnvägen?

Anders Wagner påminde oss om att dagens tema för webbinariet är nästa steg för järnvägen, men att foten just nu är i luften i väntan på infrastrukturpropositionen som väntas komma senare i april. Frågan är- var landar steget?

Jens Holm är besviken på regeringen, och menade att den visar för lite handling som inte har kommit till skott med politiska beslut och byggstart. Nya stambanor bör byggas lånade medel i en separat projektorganisation, som man gjorde framgångsrikt med Öresundsbron.

- Vi behöver en infrastrukturproposition och en nationell plan som dessutom prioriterar ett transporteffektivt och hållbart samhälle. Många remissvar på inriktningsförslaget har entonigt uppmanat – gör om, gör rätt! Vi behöver flytta både gods och persontrafik till järnväg, det finns mycket att göra detta europeiska järnvägsår! Inom kort kommer infraproppen, sen börjar det politiska arbetet med att få en nationell plan som prioriterar järnvägen!

Lösningar för järnväg i Västsverige

I sammanställningen ”Västsverige har växtvärk – nästa steg för järnvägen” föreslår Västra Götalandsregionen lösningar för järnvägen, som alla 49 kommuner i Västra Götaland står bakom.

Västsverige har växtvärk- nästa steg för järnvägen

Mer om nationell transportinfrastruktur

Max Falk

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Charlotte Beijer

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-04-27 09:09