Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västsveriges roll i det framtida transportsystemet

Publicerad:
Tåg kör tidig morgon över en bro

Hur kan Trafikverkets aktuella inriktningsunderlag - utgångspunkten för revideringen av den nationella infrastrukturplanen - påverka behoven i Västsverige? Det diskuterades på ett webbinarium den 11 november som hölls av Reväst tillsammans med Västra Götalandsregionen, och som finns att se på Youtube.

Reväst höll 11 november ett webbinarium som utgick från Trafikverkets aktuella inriktningsunderlag som är utgångspunkten för en kommande revidering av den nationella infrastrukturplanen. I den beskrivs investerings- och underhållsbehov, vad de ekonomiska ramarna rymmer, förslag på hur resurserna kan fördelas, samt förväntad trafikutveckling under olika förutsättningar.

Jonas Eliasson, måldirektör tillgänglighet vid Trafikverket, Bo Lennart Nelldahl, professor emeritus på KTH, Max Falk, sakkunnig infrastrukturstrateg i VGR samt Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden ingick i panelen som tyckte till utifrån parollen Ny planeringshorisont – spaningar & möjligheter från nya inriktningsplaneringen.

Här kan du ta del av webbinariet på Youtube

Eftersatt infrastruktur i Västsverige

Västsverige har i grunden en god ekonomi med stora investeringar inom forskning och innovation och ett näringsliv starkt. Men den befintliga infrastrukturen förmår inte svara utan det finns stora brister. I Västra Götaland beskrivs dessa behov under parollen Västsverige har växtvärk, där regionens politiker och de 49 kommunerna har enats om de främsta prioriteringarna och där ny stambana mellan Göteborg och Borås är främsta prioritet.

- Infrastruktursatsningar är alltid en fråga om prioriteringar, men behoven i Västsverige är extremt stora med ett näringsliv som satsar. Tack vare Västlänken är det nu möjligt att härbärgera andra nödvändiga satsningar för vår infrastruktur. Trots opinionen kring trängselskatt och Västlänken är min förhoppning att alla kommer vara nöjda 2026 när banden klipps, sade Kristina Jonäng.

En växande befolkning och ekonomi driver efterfrågan på transporter

- För att nå klimatmålen behöver vi en omfattande elektrifiering och utbyggnad av laddinfrastruktur, en strategi för användning och produktion av biodrivmedel liksom att underhålla de anläggningar vi har idag, menade Jonas Eliasson.

- Det är hårda bandage och det allra mest effektiva är att vårda det vi har! Trafikverket har gjort ett tydligt medskick till regeringen att de största vinsterna såväl för effektivitet som ekonomiskt och för klimatet finns att hämta i underhåll, inte i att bygga nytt.

Gränsöverskridande planering

Bo Lennart Nelldahl konstaterar att bilresandet har stagnerat på 50 år, medan tågresandet ökar. Undantaget är den gränsöverskridande infrastruktur där turtätheten fortfarande är väldigt låg, och järnväg inte prioriterat.

- Det skulle behövas en gemensam infrastrukturplanering över landsgränser, men det är en politisk fråga.
- Godstransporter och persontrafik kräver nya stambanor, som i sin tur kommer att leda till kortare restid och minskade förseningar.

Vill bidra till lönsamma lösningar

Max Falk menade att situationen i Västra Götaland är allvarlig.
- Vi ligger långt efter i tåginfrastruktur jämfört med övriga landet. På Västra stambanan har kapaciteten redan kört i taket.

Den sträcka som just nu skulle få störst effekt är ny stambana på sträckan Göteborg-Borås där Västra Götalandsregionen försöker bidra till att den investeringen ska bli så lönsam det någonsin är möjligt. Bland annat har VGR tillsammans med Trafikverket tagit fram en lösning som fått namnet ”förstärkningsalternativet” som går ut på att koppla på en ny stambana på den befintliga Kust - till kustbanan.

- Med en förhållandevis liten åtgärd kan vi öka resandet med minst 10 miljoner resor per år, avslutar Max Falk.

Länk till Reväst sida om seminariet

Max Falk

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-11-13 09:42