Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Prioriteringar för västsvensk infrastruktur

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med de fyra kommunalförbunden enats om en prioritering inför föregående revidering av Nationell Transportinfrastrukturplan (NTP) 2018–2029. Vid remissyttrandet som nyligen skickats till regeringen på förslaget till NTP 2022–2033 behölls samma prioritering.

Prioriteringar inom Västra Götaland:

1. Ny Stambana Göteborg-Borås-Jönköping
2. Fyra spår Göteborg-Alingsås, Västra Stambanan
3. Oslo-Göteborg-Hamburg – del av TEN-T
4. Satsningar på regionala järnvägar
- Lagt kort ligger även för reinvesteringsobjekt, såsom Kinnekullebanan
- Södra Bohusbanan står på tur
5. Nya slussar i Trollhätte kanal

Dessutom ska löftet om fullt utbyggd E20 infrias.

Västra Götaland tillsammans med Stockholm och Skåne föreslår att kommande nationella plan innehåller ett nytt satsningsområde med en särskilt riktad pott för storstadsåtgärder. Trafikverket har lyft fram behovet av att vårda det vi har och Västra Götalandsregionen håller med om detta. Det mindre vägnätet kan i många fall ha Västra Götalandsregionens remissyttrande förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 - 2033 en avgörande roll för näringsliv och boende. Vägunderhållet bör därmed inte endast prioriteras efter trafikmängd.

Yttrande som antogs av regionstyrelsen 8 februari 2022 över remiss om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Vad är nationell plan för transportsystemet - Trafikverket

Att utveckla järnvägen i väst är rätt spår för Sverige

Investeringar i Västra Götalands infrastruktur erbjuder lösningar på flera nationella utmaningar. Västra Götalandsregionen ser tillsammans med kommunerna störst potential med trafik på järnväg. Vi ser också möjligheter med att Skandinaviens största hamn, Göteborgs Hamn, ska kunna ta emot fler och större containerfartyg, att Vänersjöfarten utvecklas och att E20 byggs ut. Följande objekt prioriteras med inbördes ordning.

Läs mer om hur Västsverige växer

Vårt mål med infrastrukturen

I Västra Götaland finns lösningar på flera nationella utmaningar. Investeringar i länets infrastruktur ger ett ökat bostadsbyggande, förbättrad tillgänglighet, stärker Sveriges position som logistikcentrum och driver utvecklingen för ett hållbart resande.

Max Falk

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-31 16:45