Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetssätt

Just nu pågår ett arbete för att ta fram faktaunderlag, som ska ligga till grund för kommande förhandlingar. Trafikverket har tagit fram underlag och analyser, som regioner och kommuner i sin tur analyserar och gör sina egna bedömningar utifrån. Kommuner och storstadsregioner ska bland annat lista de infrastrukturprojekt som kan generera flest bostäder samt ta fram planeringsunderlag och intressentanalyser för infrastrukturprojekt och stadsutveckling.

Senast den 1 oktober ska kommuner och andra intressenter som vill delta i förhandlingarna skicka in sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Detta gäller både kommunerna längs den nya höghastighetsjärnvägens sträckning och storstäderna. Nyttoanalyserna ska ange vilket mervärde höghastighetsjärnvägen och storstadsåtgärderna medför lokalt och regionalt i form av bostäder, restider, arbetsmarknad, näringsliv, miljö och sociala nyttor.
Under första delen av 2016 kommer förhandlingar att startas och de beräknas vara klara hösten 2017. Senast den sista december 2017 ska Sverigeförhandlingen presentera en slutrapport för regeringen.

Gemensamma nyttounderlag

Sverigeförhandlingen delas in i olika faser. Arbetet är nu inne i en faktafas och kontakterna är täta med kommuner och regioner längs banornas möjliga sträckningar och i våra storstadsregioner. Kontakter tas inte bara med offentliga parter utan också med näringsliv och intresseorganisationer. Syftet är att ta fram ett gemensamt underlag som ska ligga till grund för de kommande förhandlingarna. Underlaget ska bland annat innehålla förslag på sträckningar och stationsuppehåll för höghastighetsjärnvägarna samt förslag på infrastrukturprojekt i våra storstäder som kan öka bostadsbyggandet och andra nyttor.

Sverige ska genomföra den största nationella infrastrukturinvesteringen sedan 1860. Mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska det byggas nya tågbanor – vilket ger Sverige en ny, modern järnväg för höghastighetståg. De nya banorna ska kompletteras med satsningar i de regionala infrastrukturnäten och insatser för ökat bostadsbyggande.
Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på höghastighetståg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm och en satsning för att få igång bostadsbyggandet i Sverige. I storstäderna följer ytterligare åtgärder för förbättrad kollektivtrafik och cykelleder. Tillsammans väntas insatserna ge ett antal spin-off effekter där ökat bostadsbyggande och fler jobb är de viktigaste samhällsnyttorna.

Lämnade in nyttoberäkningar 1 oktober

Västra Götalandsregionen lämnade den 1 oktober efter gemensamma politiska avstämningar i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) in sitt material, nyttoanalyserna, till Sverigeförhandlingen. Dessa analyser ligger sedan till grund för en förhandling om finansiering. Därefter har Sverigeförhandlingen begärt kompletteringar och förtydliganden på några punkter.

Läs om Västra Götalandsregionens nyttoanalyser och komplettering (pdf öppnas i nytt fönster).

Genom att samla fysisk planering, bostadsbyggande och infrastruktur under ett tak har vi kunnat överblicka vilka investeringar som bäst möter behoven och tydligast bidrar till att Sverige når sina nationella mål.


Senast uppdaterad: 2017-03-16 13:26