Västsvenska paketet

Västsvenska paketet ska bidra till ett starkt och attraktivt Västsverige och innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar.

Satsningarna ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt. De ska också bidra till att bromsa trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen. Västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Landstinget Halland, Västtrafik och Trafikverket, som är huvudman för projektet.

Samlande webbplats för Västsvenska paketet

Line Rondestvedt De Verdier

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-01-30 15:15