Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närsjukvårdsteamet

Teamet vänder sig till patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov där vården kräver en samverkan över organisationsgränserna.

Information till vårdgivare

Närsjukvårdsteamet, som utgår från Medicinkliniken på Alingsås lasarett, är ett team som arbetar i 4 kommuner: Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga. Vi arbetar över gränserna mellan vårdgivarna, det vill säga mellan kommunen, primärvården och Alingsås lasarett.Teamet består av läkare och sjuksköterskor och är tillgängligt vardagar kl. 08:00-16:00. Arbetssättet är symptomorienterat istället för diagnosorienterat, vilket syftar till ett mer patientcentrerat arbetssätt. Teamet arbetar för patienten under en begränsad period där hela livssituationen, det vill säga alla sjukdomar, funktionsnedsättningar och omsorgsbehov beaktas, för att optimera det dagliga livet. 

Närsjukvårdsteamet arbetar också med möjlighet att förkorta vårdtid för patienter med hjärtsvikt genom att kunna ge viss behandling i hemmet samt säkra upp patientens följsamhet i behandling vid hemgång för att minska risk för återinläggning. Detta sker i projektform som utvärderas kontinuerligt. 

Närsjukvårdsteamet gör också uppföljningar av patienter i hemmet som besökt akutmottagningen i syfte att patienten kan vara kvar i hemmet även vid ohälsa och därmed inte behöva en slutenvårdsplats. Detta sker också i projektform tillsammans med akuten som utvärderas kontinuerligt.

Säkra upp behandlingsresultat inför överföring av uppdraget till primärvården.

Remiss till Närsjukvårdsteamet

All legitimerad vårdpersonal kan remittera patienter till närsjukvårdsteamet. Remissen finnas att hämta här. Den kan skickas eller faxas. Vårdpersonal kan även skicka en vårdbegäran via SAMSA till Närvårdsteam INKORG under Medicinkliniken. En förutsättning för inskrivning i teamet är att patienten bor i ordinärt boende, är 65 år eller äldre, är eller planeras bli inskriven i kommunal hemsjukvård. Vi gör framför allt hembesök, men kan också besöka den inskrivne på sjukhus och korttidsboende.

Våra inskrivningskriterier

Patienten ska uppfylla minst 2 av nedanstående kriterier:

  • 3 eller fler oplanerade vårdkontakter de senaste 6 månaderna (både primärvård och slutenvård)
  • 3 eller fler kroniska diagnoser
  • 6 eller fler stående läkemedel
  • Omfattande vård- och omsorgsbehov

Remiss

Remissen i pdf-format (ej ifyllbar)

Remissen i word-format


Mobil närvård, SAMLA

Mobil närvård, SAMLA

Vi som arbetar här

Läkare Agneta Thorén, Frida Aronsson
Sjuksköterskor Kajsa Lundquist och Ulrika Johansson

För ytterligare information eller vid frågor ring
Telefon: 0322-22 66 11 Måndag till fredag   08:00-16:00
Fax: 0322-22 70 40
E-post: al.narvardsteam@vgregion.se

Närsjukvårdsteam Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30, 441 83  Alingsås

Närsjukvårdsteamet bygger på ett samarbete mellan Alingsås lasarett,  primärvården och kommunerna.


Senast uppdaterad: 2019-12-10 14:39