Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närsjukvårdsteamet

Teamet vänder sig till patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov där vården kräver en samverkan över organisationsgränserna.

Information till vårdgivare

Närsjukvårdsteamet, som utgår från Medicinkliniken på Alingsås lasarett, är ett team som arbetar i 4 kommuner: Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga. Vi arbetar över gränserna mellan vårdgivarna, det vill säga mellan kommunen, primärvården och Alingsås lasarett.Teamet består av en läkare och två sjuksköterskor och är tillgängligt vardagar kl. 08:00-16:00. Arbetssättet är symptomorienterat istället för diagnosorienterat, vilket syftar till ett mer patientcentrerat arbetssätt. Teamet arbetar för patienten under en begränsad period där hela livssituationen, det vill säga alla sjukdomar, funktionsnedsättningar och omsorgsbehov beaktas, för att optimera det dagliga livet.

Remiss till Närsjukvårdsteamet

All legitimerad vårdpersonal kan remittera patienter till närsjukvårdsteamet. Remissen finnas att hämta här. Den kan skickas eller faxas. Vårdpersonal kan även skicka en vårdbegäran via SAMSA till Närvårdsteam INKORG under Medicinkliniken.
En förutsättning för inskrivning i teamet är att
patienten bor i ordinärt boende, är 65 år eller äldre, är eller planeras bli
inskriven i kommunal hemsjukvård
Vi gör framför allt hembesök, men kan också besöka den inskrivne på sjukhus och korttidsboende.

Våra inskrivningskriterier

Patienten ska uppfylla minst 2 av nedanstående kriterier:

  • 3 eller fler oplanerade vårdkontakter de senaste 6 månaderna (både primärvård och slutenvård)
  • 3 eller fler kroniska diagnoser
  • 6 eller fler stående läkemedel
  • Omfattande vård- och omsorgsbehov

Remiss

Remissen i pdf-format (ej ifyllbar)

Remissen i word-format


Samverkansrutin Mobil närvård

Samverkansrutin Mobil närvård

Vi som arbetar här

Läkare Agneta Thorén
Sjuksköterskor Kajsa Lundquist och Ulrika Johansson

För ytterligare information eller vid frågor ring
Telefon: 0322-22 66 11 Måndag till fredag   08:00-16:00
Fax: 0322-22 70 40
E-post: al.narvardsteam@vgregion.se

Närsjukvårdsteam Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30, 441 83  Alingsås

Närsjukvårdsteamet är ett samarbete mellan Alingsås lasarett,  primärvården och kommunerna.


Senast uppdaterad: 2018-10-05 10:09