Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Information till barnhälsovården angående remisser till logopedimottagningen

Allmän information

Logopedimottagningen vid Alingsås lasarett utreder och behandlar barn och ungdomar från 0-20 år med svårigheter gällande tal, språk, kommunikation och oralmotorik samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. För barn med ätsvårigheter finns separat information om remittering.

Observera att samma remiss inte får skickas till flera vårdgivare.

Vem kan skicka remiss till logopedimottagningen?

Legitimerad sjukvårdspersonal får skicka remiss till logopedimottagningen. I de fall då specialpedagog tar initiativ till att remiss skickas ska remissen skrivas av legitimerad personal från barnhälsovården. Underlag från specialpedagogen bifogas remissen.

Vad bör en remiss till logopedimottagningen innehålla?

 • Vilka svårigheter uppvisar barnet vid screeningen på BVC? Alla fynd gällande kommunikation, samspel, språk (uttal, grammatik, ordförråd, språkförståelse), tal (nasalitet, stamning) och röst är viktiga. Information om barnets medverkan i övrigt är också av intresse.
 • Bifoga arbetsformulär när språkfyran har genomförts. Ange om tolk använts i bedömningen.
 • Finns oro hos föräldrarna kring barnets svårigheter?
 • Har barnet barnomsorg? I vilken omfattning?
 • Finns eller planeras andra utredningar? Till exempel psykolog, fysioterapeut eller hörsel?
 • Är barnet flerspråkigt?
  Om ja:
  - Vilka språk talas i familjen?
  - Hur länge har familjen varit i Sverige?
  - Är barnet fött i Sverige?
  - Hur länge har barnet gått på förskola?
  - Finns det behov av tolk till föräldrarna och/eller barnet?
 • Viktiga uppgifter gällande barnets medicinska och sociala bakgrund.
 • Telefonnummer och adress till inremitterande och samtliga vårdnadshavare ska stå med i remissen. Ange gärna om sms-påminnelse önskas inför besöket.

Det är även viktigt att det framgår vilket telefonnummer som hör till vilken vårdnadshavare. Skriv gärna med vårdnadshavarnas namn. Detta eftersom vi vill ha möjlighet att bjuda in till videobesök via Mitt vårdmöte. Remisser som saknar kontaktuppgifter till vårdnadshavare skickas direkt i retur.

Angående fyraåringar med frågeställning uttal

Om barnet vid 4-årskontrollen endast har svårt med uttal av ljuden /r/, /sje/ och /tje/ samt konsonantkombinationer (exempelvis: blomma, sko, knapp, två) önskar vi att ni avvaktar med remiss då dessa svårigheter är inom normalvariationen. Att ha svårigheter med språkljuden /r/, /sje/ och /tje/ bedöms åldersadekvat upp till 7 års ålder.

Angående oralmotoriska svårigheter och salivläckage

Om remissen endast gäller salivläckage bör barnet först träffa läkare för undersökning av eventuella förstorade tonsiller eller adenoid eller på annat sätt avvikande anatomi. Detta kan ske via BVC eller vid behov remiss till ÖNH-mottagning. För barn med ätsvårigheter finns separat information om remittering.

Ge gärna familjen information om webbsidan för barnlogopedimottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus för att läsa mer om språkutveckling och språkstimulans.

Senast uppdaterad: 2022-08-23 09:30