Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

4. Patientsäkerhet

Vårdpersonal pratar med sängliggande patient.

Arbetet med patientsäkerhet är en av de viktigaste uppgifterna vi har inom Västra Götalandsregionen (VGR). Patientsäkerhetsarbetet i VGR har en nollvision för vårdskador och tystnadskultur och utgår från patientsäkerhetsplanen med tillhörande riktlinjer.

I följande avsnitt ska du få lära dig lite mer om hur vi och du kan arbeta för en hög patientsäkerhet, bland annat genom arbete med trycksår, fallskador och nutrition. Vårt regiongemensamma, långsiktiga mål är en hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter.

I handlingsplanen kan du läsa mer om hur Västra Götalandsregionen arbetar för ökad patientsäkerhet: 
Handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022 (pdf)

I följande film kan du också höra Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen, berätta om sin syn på patientsäkerhet, ge tips till medarbetare och hur hon i sin roll kan påverka arbetet med säker vård.
Ann-Sofi Lodin - högsta ledningens engagemang för patientsäkerhet

Gröna korset

Ett praktiskt exempel på hur vi arbetar med patientsäkerhet är det så kallade gröna korset. Det är en metodik genom vilken man dagligen tar upp arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfrågor. I den här filmen, som Södra Älvsborgs sjukhus tagit fram, får du en kort introduktion till gröna korset:
Gröna korset, Södra Älvsborgs sjukhus

Riskbedömning

Riskbedömning av patienter görs för att så tidigt som möjligt avgöra om en inneliggande patient löper risk  att falla, få trycksår eller drabbas av undernäring. Med en väl gjord riskbedömning kan vi förebygga att det händer.

Fallolyckor

Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Drygt 1 000 personer dör. 50 000 av de som faller är 65 år eller äldre. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

På din arbetsplats kommer ni att prata mer om hur man förebygger fallolyckor.

Trycksår och tryckskador

Att arbeta med att förhindra trycksår och tryckskador är en viktig del av vårt patientsäkerhetsarbete. Trycksår och tryckskador uppstår genom tryck, en persons kroppstyngd mot ett underlag. Underlaget, tiden och allmäntillståndet är några av faktorerna som påverkar risken för att det ska uppstå skador. I följande film, som region Kalmar har tagit fram, lär du dig mer om hur du förebygger trycksår:

Tryckskada - hur du som jobbar inom vården kan förebygga trycksår

Nutrition

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Ett bristfälligt näringstillstånd leder bland annat till nedsatt funktionsförmåga, långsammare rehabilitering, försämrad sårläkningsprocess, muskelsvaghet och ökad risk för infektioner.

Undernäring är oftast orsakad av en bakomliggande sjukdom. Brister i vård och behandling kan bidra till att patienten inte får sitt behov av näring tillgodosett och därigenom bidra till att undernäringen i sig uppkommer, förvärras eller att den kvarstår onödigt länge. Undernäring kan därigenom i sig själv utgöra en vårdskada. Det är oftast lättare att förebygga undernäring än att behandla.

I den här filmen från Livsmedelsverket får du en introduktion om de nationella riktlinjerna för måltider på sjukhus:

Måltiden - en viktig del av vården

Den här filmen vänder sig till dig som arbetar på en vårdavdelning och visar hur du kan skapa en trivsam måltidsmiljö för patienten:

Utbildningsfilm om trivsamma måltider på sjukhus

Tillbaka till introduktionens start

Senast uppdaterad: 2022-05-20 14:05