Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsförlagd utbildning

Joakim fick möjlighet att växa under sin tid på Alingsås lasarett.

Medarbetare med stort engagemang, yrkesstolthet och med en stark vilja att dela med sig av sina yrkeskunskaper. Det är studenten Joakim Hodossy:s bild av personalen på Alingsås lasarett, efter nio veckors praktik på sjukhuset. Praktiken var en lärorik och mycket intressant tid där Joakim upplevde ett mycket bra samarbete mellan avdelningarna på sjukhuset.

Under sin praktik, eller verksamhetsförlagda utbildning som det egentligen heter, var Joakim på en av sjukhusets utbildningsvårdavdelningar. Både patienter och personal har varit välkomnande och uppskattat att ha studenter på avdelningen. - Jag har blivit väl mottagen på sjukhuset och känner att jag växt mycket kunskapsmässigt under de här veckorna. All personal har visat förståelse för mig som student och även visat både vilja och engagemang att lära ut sin yrkeskunskap, säger Joakim.

Verksamhetsförlagd utbildning på en utbildningsvårdavdelning innebär att man samordnar teori och praktik. Arbetet på avdelningen varvas med teoretiska föreläsningar, fallbeskrivningar och reflektionstillfällen. - Som student får jag möjlighet att omsätta teorin i praktiken på ett bra sätt. I arbetet med fallbeskrivningar kan vi lyfta en patients situation med omvårdnadsbehov och eventuella omvårdnadsåtgärder man utfört på avdelningen. I den gemensamma diskussionen med de andra studenterna utifrån patientfallen kan vi hjälpa varandra att utvecklas genom synpunkter och förslag på förbättringar.

Personalen på avdelningen där Joakim gjort sin verksamhetsförlagda utbildning har varit öppna för den kunskap han har med sig från skolan och det kunskapsutbytet är viktigt för både studenter och personal, och i slutändan även för patienten. - Med studenter på avdelningen får personalen tänka efter varför de gör på ett visst sätt. I samtal med mig som student och med den kunskap jag kan tillföra från skolan så hittar man ibland nya arbetsrutiner och ökar på så sätt kvaliteten på vården.

Mer om utbildningsvårdavdelningar

Under nio veckor på våren 2014 hade Joakim Hodossy verksamhetsförlagd utbildning på Alingsås lasarett. Placeringen var förlagd till en av sjukhusets utbildningsvårdavdelningar och är en del i hans sjuksköterskeutbildning på Högskolan i Borås

Tillsammans med Högskolan i Borås utbildar vi framtidens vårdpersonal på våra utbildningsvårdavdelningar

Som patient och närstående på avdelning 5 och avdelning 9 möts du av både vår ordinarie personal, men även av våra sjuksköterskestudenter. Syftet med våra utbildningsvårdavdelningar är att erbjuda sjuksköterskestudenter en lärande miljö där vårdande och lärande förenas i det patientnära arbetet.

På utbildningsvårdavdelningarna är patientperspektivet tongivande och vården av patienten och studentens lärande tar sin utgångspunkt i patientens berättelse. Vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper ligger till grund för vårdandet och vi lägger stor vikt vid att studenterna tillägnar sig och tillämpar dessa kunskaper i det patientnära arbetet. På en utbildningsvårdavdelning får studenterna träna på att samarbeta med olika personalkategorier för att ge bästa möjliga vård för patienten ur ett helhetsperspektiv.

Senast uppdaterad: 2016-08-25 21:42