Sjukhusledning

Martin Rösman är sjukhusdirektör och sjukhusets högsta tjänsteman. Som stöd i sitt arbete har sjukhusdirektören en ledningsgrupp som består av verksamhetscheferna för de olika klinikerna och sjukhusdirektörens stab. .

Martin Rösman, sjukhusdirektör 
martin.rosman@vgregion.se 

Jeanette Bokelund, HR-chef
jeanette.bokelund@vgregion.se

Karin Looström Muth, utvecklingschef
karin.loostrom@vgregion.se

Maria Gabrielsson-Fredrikson, ekonomichef
maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Per Wiger, chefläkare
per.wiger@vgregion.se

Kristina Stålberg, kommunikatör
kristina.stalberg@vgregion.se

Ulla Andersson, chefssekreterare
ulla.c.andersson@vgregion.se

Christina Nyström, chef för Kliniken för Akutmottagning och administration 
christina.nystrom@vgregion.se

Annette Nyberg, chef för Anestesikliniken 
annette.nyberg@vgregion.se

Henrik Jonsson, chef för Kirurg- och Ortopedkliniken 
henrik.p.jonsson@vgregion.se

Susanne Lidén, chef för Medicinkliniken
susanne.liden@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31