Sjukhusledning

Martin Rösman är sjukhusdirektör och sjukhusets högsta tjänsteman. Som stöd i sitt arbete har sjukhusdirektören en ledningsgrupp som består av verksamhetscheferna för de olika klinikerna och sjukhusdirektörens stab.

Martin Rösman, sjukhusdirektör 
martin.rosman@vgregion.se 

Malin Johansson, tf. HR-chef 
malin.ar.johansson@vgregion.se
 
Karin Looström Muth, utvecklingschef
karin.loostrom@vgregion.se

Annica Nordmark, tf. ekonomichef
annica.nordmark@vgregion.se

Per Wiger, chefläkare
per.wiger@vgregion.se

Kristina Stålberg, kommunikatör
kristina.stalberg@vgregion.se

Ulla Andersson, chefssekreterare
ulla.c.andersson@vgregion.se

Christina Nyström, chef för Kliniken för Akutmottagning och administration 
christina.nystrom@vgregion.se

Johan Kling, chef för Anestesikliniken 
johan.kling@vgregion.se
 
Henrik Jonsson, chef för Kirurg- och Ortopedkliniken 
henrik.p.jonsson@vgregion.se

Jörgen Andréasson, chef för Medicinkliniken
jorgen.andreasson@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2018-09-24 10:49