Styrelsen för Alingsås lasarett

Styrelsen för Alingsås lasarett ansvarar för att sjukhusets verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt, med hög kvalitet och rätt professionell kompetens.

Styrelsen ser till att verksamheten bedrivs och utvecklas enligt regionfullmäktiges beslut och enligt uppdragen från hälso- och sjukvårdsnämnden. Styrelsens uppdrag beskrivs mer i detalj i reglementet.

26
okt

Styrelsen för Alingsås lasarett

Starttid:
Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
22
nov

Styrelsen för Alingsås lasarett

Starttid:
Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31