Färre parkeringsplatser framför sjukhuset

Skiss över parkeringar på sjukhusområdet

Förändringar av parkeringsplatser för besökare och personal.

Som ett led i om- och tillbyggnationen måste tyvärr fler parkeringsplatser för besökare stängas av på framsidan av sjukhuset. Det råder redan idag en ansträngd situation på besöksparkeringen.

19 parkeringsplatser på personalparkeringen längs Södra Ringgatan kommer att skyltas om till besöksparkering från och med 13 april.

Dessa parkeringsplatser ersätts med 19 platser för sjukhusets personal på parkeringen på Oscarsgatan.


Senast uppdaterad: 2018-04-12 10:45