Information om byggdamm

På Alingsås lasarett pågår just nu ett omfattande om- och tillbyggnadsprojekt, för att anpassa lokalerna för framtidens vård.

Projektet är inne i ett intensivt skede och det förekommer mycket byggdamm i lokalerna. Byggdamm är inget farligt för de flesta av oss, men för patienter som är infektionskänsliga kan det vara riskfyllt. Det är därför viktigt att ta del av, och följa, den information som ges på skyltar på sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2018-06-14 11:48