Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mobiliseringsinitiativet - har utvecklat mer hälsofrämjande arbetsplatser

Publicerad:

Vid årsskiftet avslutas Mobiliseringsinitiativet, ett unikt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan. Projektet har gett framgång i att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro hos både patienter i Västra Götaland och medarbetare i VGR. Alingsås lasarett har deltagit i delprojektet om VGR som arbetsgivare med syftet att minska den stressrelaterade sjukfrånvaron hos de egna medarbetarna.

Projektets övergripande mål har varit att genomföra ett antal insatser som kan förebygga sjukfrånvaro på grund av stressrelaterad ohälsa. Det vänder sig i första hand till första linjens chefer och medarbetare.

Tillsammans med Försäkringskassan genomfördes en kartläggning som gjorde det möjligt att se var utmaningarna fanns. Kartläggningen visade att arbetsgivaren måste ge cheferna organisatoriska förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och ge ett stöd till cheferna för att de ska lyckas. Resultatet ledde till att en utbildning i hälsofrämjande ledarskap genomförts bland annat på Alingsås lasarett. Det har även genomförts screeningenkäter för att fånga tidigia signaler om stressrelaterad ohälsa och de medarbetare som låg i riskzonen erbjöds stöd.

Mobiliseringsinitiativet är en av flera insatser för att minska sjukfrånvaron i VGR. Nu avslutas Mobiliseringsinitiativet, fast arbetet fortsätter i VGR. Ett av de prioriterade målen i VGR:s budget för 2018 är att arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska. Hälsofrämjande arbetsplatser med en god organisatorisk och social arbetsmiljö är en förutsättning för att VGR ska vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensförsörjningen.

Läs mer här

Slutrapport VGR som arbetsgivare, VGR 2017

Slutrapport från Mobiliseringsinitiativet, FK 2017


Publicerad: