Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillbyggnaden av sjukhuset fortsätter - huvudentrén påverkas

Nu startar snart tillbyggnaden av byggnad 29, som är den andra av två utbyggnader på entrésidan av sjukhuset. Innan tillbyggnaden startar kommer byggnaden där restaurang och kök tidigare fanns att rivas. De här delarna av byggprocessen kommer tyvärr innebära en del störningar och förändringar vid nuvarande huvudentré. Vid både rivning och uppbyggnad får vi räkna med både buller och damm.

Nya parkeringsplatser och ny väg till entrén

Ett byggstaket sätts upp runt byggområdet och en gångtunnel monteras för att garantera att patienter och besökare kan ta sig in via huvudentrén på sjukhuset på ett säkert sätt. Det innebär också att det inte går att köra bilar ända fram till entrén som idag. Parkeringsplatser som försvinner på grund av byggområdet, ersätts med andra parkeringsplatser. Dels i anslutning till gångtunneln, men det finns även nya besöksparkeringar i direkt anslutning till personalparkeringen.

 

Det sätts upp en gångtunnel för besökare till både huvudentrén och akutmottagningens entré. Gångtunneln ger sjukhusets besökare en entré som är avskild från byggområdet. Se röd markering från P-skylt in mot huvudentrén i bilden ovan.

När byggstaketet sätts upp kommer rökkuren vid entrén att försvinna. Den kommer inte att ersättas. Istället kommer sjukhuset i samband med det att bli ett helt rökfritt sjukhusområde, helt i enlighet med Västra Götalandsregionens tidigare beslut.

Tidplan

  • Start förberedande arbeten + byggstaket, Vecka 24-25
  • Pålning kranfundament, Vecka 26
  • Gjutning kranfundament, Vecka 27
  • Semester Vecka 28-31, visst rivningsarbete pågår
  • Start schakt byggnad 29, Vecka 32
  • Montage gångtunnel, Vecka 34
  • Montage tornkran, Vecka 35

Varför bygger vi om och till sjukhuset?

Byggnad 28 har byggts upp under hösten 2016 och våren 2017. Nu är det dags för byggnad 29 att byggas upp. Bilden visar hur de två byggnaderna kommer att hänga ihop när allt är klart. Det blå strecken markerar var byggstaketet kommer att stå.

Den uttjänta byggnaden där vi tidigare haft kök och restaurang kommer nu att rivas.

Läs mer om varför sjukhuset byggs om och till

 

 


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43