Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om till- och ombyggnaden av Alingsås lasarett

Illustration över Nya Alingsås lasarett

Syftet med om- och nybyggnationen är att modernisera sjukhusets lokaler för att kunna fortsätta erbjuda bra hälso- och sjukvård, även i framtiden. Kortare vårdtider, snabba genomströmningar, hög teknologi i kombination med högt ställda krav på vården innebär att sjukhuset måste uppgraderas till en standard som kan möta framtidens vård.

Till- och ombyggnadsprojektet rör vårdavdelningar, mottagningar, utbildningslokaler samt restaurang/kök. Parallellt med bygget kommer Alingsås lasarett att arbeta med att hitta framtidens arbetssätt för vården i de nya lokalerna. 

Kortare vårdtider, snabba genomströmningar, hög teknologi i kombination med högt ställda krav från patienterna innebär att sjukhuset måste uppgraderas till en standard som kan möta dagens och framtidens behov. För att kunna förändra arbetssätt och förbättra arbetsmiljön krävs ett helhetsgrepp kring ombyggnad och tillbyggnad av lokaler. Trygg och säker vård kräver hög andel enkelrum. Detta för att minska risken för smittspridning och infektion samt ge ökad integritet för patienten.
Vi skapar en öppen och välkomnande entré som ger ett gott mottagande och som gör det enkelt att orientera sig.

Mottagningarna samlas på ett tydligare sätt i entréplanet. Teamstationen är en av knutpunkterna på mottagningen och signalerar var besökaren kan få hjälp och vägledning.

Konferenslokalerna blir i framtiden samlade på en plats på sjukhuset och är till för patienter, anhöriga och vårdpersonal och ger goda möjligheter till möten och kompetensutveckling.

Tillsammans med Västfastigheter och Skanska bygger vi Nya Alingsås lasarett.
Om- och tillbyggnationen ska stå klar år 2020.

Senast uppdaterad: 2019-11-06 13:08