Smärtcentrum

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Smärtcentrum på Frölunda Specialistsjukhus har upphört och vi hänvisar patienter och remittenter till Smärtmottagningen på Angereds Närsjukhus.

Länk till Smärtmottagningen, Angereds Närsjukhus (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2018-08-22 09:01