Standardiserade vårdförlopp

Kontaktuppgifter SVF

Allvarliga ospecifika symtom

Diagnostiskt Centrum Koordinator: Anna Ahlström, Eva Lindell
Tel 0769-402 594, fFax 031-707 05 75

Förlopp RCC Väst allvarliga ospecifika symtom

Tjock- och ändtarmscancer samt analcancer

Koordinator: Maria Hedegren
Tel 031-342 50 78, fax  031-45 10 86

Förlopp RCC väst tjock- och ändtarmscancer

Förlopp RCC väst analcancer

Huvud- och halscancer

Koordinator: Anna Larsson
Tel 031-342 52 35, fax 031-45 10 75

Förlopp RCC Väst huvud- och halscancer

Malignt hudmelanom

Koordinator: Therese Nordström 
Tel 031-342 50 53, fax 031-45 10 87

Förlopp RCC Väst malignt hudmelanom

Matstrups- och magsäckscancer

Koordinator: Maria Hedegren
Tel 031-342 50 78, fax 031-45 10 86

Förlopp RCC Väst matstrups- och magsäckscancer

Äggstockscancer, livmoderhalscancer samt livmodercancer

Koordinator: Anneli Dvoretsky
Tel 031-342 50 44, fax 031-45 10 59

Förlopp RCC Väst äggstockscancer

Förlopp RCC Väst livmoderhalscancer

Förlopp RCC väst livmoderkroppscancer

Senast uppdaterad: 2018-07-25 14:39