Nu rustar vi för framtiden!

Nu rustar vi för framtiden och 2022 kommer det att stå klart ett nytt specialistsjukhus och ett dagkirurgiskt center i Högsbo som kommer att ersätta nuvarande verksamhet vid Frölunda torg.  

Det nya sjukhuset blir en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborg. Där patienten kommer att erbjudas ett brett utbud av olika specialistinriktningar inom vuxen- och barnsjukvård i toppmoderna lokaler med den senaste utrustningen. Det kommer att finnas ett dagkirurgiskt center med sex operationssalar samt övervaknings- och uppvakningsenhet.  Det nya sjukhuset kommer att ha stort fokus på personcentrerad vård där patienten är medaktör, hög patientsäkerhet och digitala vårdformer.

Senast uppdaterad: 2018-07-25 14:30