Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientdelaktighet

Patientdelaktighet i utformningen av Högsbo specialistsjukhus

Projekt Högsbo specialistsjukhus startar nu upp ett arbete med att beskriva hur det nya sjukhuset ska fungera i praktiken. Utgångspunkten för detta är patienternas behov. Under sommaren 2019 kommer patienter bjudas in till flera aktiviteter för att delta i att beskriva sina upplevelser och vad som är viktigt i mötet med oss. Patienternas behov kommer utgöra grunden för fortsatt arbete med hur vi i vården möter dessa behov och utformar vår verksamhet och arbetssätt i det nya sjukhuset. 

Under juni planerar vi

  • Empatimottagning i entrén där patient och anhörig kan berätta om en upplevelse från vården och tillsammans skapa en utställning med berättelser.
  • Intervjuer med patienter.
  • Att patienter som opereras dagkirurgiskt ges möjlighet att skriva dagbok och dela med sig av upplevelsen innan-, i samband med- och efter operation.
  • Att patienter som kommer på återbesök efter operation beskriver sin upplevelse
  • Att patienter som vill beskriva hur vården fungerar idag och vill beskriva hur vården borde fungera i framtiden får möjlighet att dela med sig av sina idéer.  

 Aktiviteterna sker på Frölunda Specialistsjukhus. Vill du delta, har du frågor eller behov av ytterligare information, kontakta Åsa Holmgren, utvecklingschef, Frölunda Specialistsjukhus.

0721-67 47 44, asa.s.holmgren@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-01-29 09:35