Sjukhusledning

Madeleine Andersson är sjukhusdirektör och sjukhusets högsta tjänsteman. Till stöd i sitt arbete har sjukhusdirektören en sjukhusledningsgrupp. Ledningsgruppen sammanträder varannan vecka med uppehåll under semesterperioden under sommaren.

Sjukhusdirektör Madeleine Andersson
HR-chef Martin Grahn
Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson
Verksamhetschef område 1 Matilda Berntsson
Verksamhetschef område 2 Håkan Joelsson
Utvecklingschef Åsa Holmgren
Chefläkare Philipp Meijering
Vårdenhetschef Anne-Marie Bernesjö
IS/IT-ansvarig/SIS-funktion Oskar Torstensson

Senast uppdaterad: 2018-07-25 14:25