Vårt uppdrag och vår gemensamma kultur

Vårt uppdrag

Vi skapar hälso- och sjukvård av högsta kvalitet genom att

 • utveckla vården med fokus på kvalitet och patientsäkerhet
 • arbeta förebyggande och hälsofrämjande
 • utveckla sammanhållna vårdprocesser och samverka med övriga vårdaktörer
 • erbjuda patienter och närstående goda möten i vården
 • vara en attraktiv arbetsgivare dit kompetenta medarbetare söker sig, utvecklas och har förutsättningar att göra ett gott arbete
 • utveckla och aktivt ta del av ny kunskap samt använda de bästa metoderna för diagnostik och behandling

Vår gemensamma kultur

BEMÖTANDE

 • patienter och närstående känner sig alltid välkomna
 • patienten är en medaktör i sin vård och behandling
 • verksamheten präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt

UTVECKLING

 • teamarbetet är en förutsättning för att nå bästa resultat
 • alla medarbetare strävar efter att ständigt utveckla vården

SAMVERKAN

 • sjukhusets enheter samverkar över organisatoriska gränser
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33