Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Din journal

Kravet på journalföring gäller vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården.

Med hälso- och sjukvård avses enligt hälso- och sjukvårdslagen att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Bestämmelser om journalföring finns i patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring är en möjlighet för vårdgivare när behov uppstår att ta del av patientens journaler hos andra vårdgivare. Detta gäller oberoende av hos vilken vårdgivare patienten söker vård. Syftet är att vi ska kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov, vilket i sin tur gör att vårdpersonal kan ge snabbare, god och säker vård.

Vad säger patientdatalagen om spärr?

En patient har möjlighet att motsätta sig att uppgifter om honom/henne görs tillgängliga för andra vårdgivare i ett system för en sammanhållen journalföring eller inom en vårdgivare.

En spärr kan avse samtliga uppgifter eller bara vissa uppgifter. Det finns också uppgifter som inte kan spärras, såsom att det finns spärrade uppgifter samt vem vårdgivaren är. Uppgifter får spärras på obegränsad tid. Informationen kan spärras för en viss organisation såsom en vårdgivare eller vårdenhet. En patient kan ha flera aktiva spärrar som alla gäller "tillsammans". En spärr kan hävas eller tas bort och dessa aktiviteter loggas.

Spärr- och loggservice

Vill du ha mer information eller vill spärra dina uppgifter kontaktar du spärr- och loggservice på tfn 0774-44 10 10. De kan svara på dina frågor och om du vill skickar de dig en spärrblankett. Blanketten lämnar du sedan in hos närmaste vårdcentral eller sjukhus. Du måste lämna in blanketten personligen för att personalen ska kunna styrka din identitet. Det går alltså inte att göra via telefon eller brev.

Läs din journal

Som patient har du som grundregel alltid rätt att läsa/få en kopia av din egen journal. 

Läs journalen på webbplatsen 1177

Du kan läsa din journal genom att logga in på webbplatsen 1177, men du kan också få journalkopior skickade till dig mot postförskott (postens avgifter tillkommer). Nio sidor är gratis, men från den tionde sidan och uppåt utgår en kopieringsavgift på 50 kronor + 2 kronor per sida; dock högst 300 kronor.

Läs din journal via webbplatsen 1177

Beställ journalkopior med blankett

Om du vet vilken enhet du varit på är det bra om du anger det i fältet "Verksamhet" på blanketten.

Upp till nio sidor är kostnadsfria, totalt 10 sidor kostar 50 kr och däröver 2 kronor per sida. Handläggningstiden beror på hur omfattande beställningen är.

Gör så här

  • Fyll i, skriv ut och signera blanketten.
  • Skicka blanketten till Frölunda specialistsjukhus, adressen finner du längst ned på blanketten.

Senast uppdaterad: 2023-01-12 09:25