Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Din journal

Läs din journal på nätet

Bestämmelser om journalföring finns i patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

Kravet på journalföring gäller vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården. Med hälso- och sjukvård avses enligt hälso- och sjukvårdslagen att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Lagen gäller även vid tandvård.

Vad är sammanhållen journalföring?

Sammanhållen journalföring är en möjlighet för vårdgivare när behov uppstår att ta del av patientens journaler hos andra vårdgivare. Detta gäller oberoende av hos vilken vårdgivare patienten söker vård. Syftet är att vi ska kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov. Vilket i sin tur gör att vårdpersonal kan ge snabbare, god och säker vård.

Vad säger patientdatalagen om spärr?

En patient har möjlighet att motsätta sig att uppgifter om honom/henne görs tillgängliga för andra vårdgivare i ett system för en sammanhållen journalföring eller inom en vårdgivare. En spärr kan vara yttre eller inre:

Yttre spärr - spärrar information för alla medarbetare/personal utanför den angivna vårdgivaren. 

Inre spärr - reglerar sättet eller formen för utbyte av information, dvs genom elektronisk åtkomst och är en snävare spärr än den yttre.

En spärr kan avse samtliga uppgifter eller bara vissa uppgifter och kan göras endast i förhållande till någon eller vissa vårdgivare som deltar i det sammanhållna journalsystemet eller inom en vårdgivare. Uppgifter som inte kan spärras är att det finns spärrade uppgifter om patienten samt uppgift vem vårdgivaren är. Uppgifter får spärras på obegränsad tid. Informationen kan spärras för en viss organisation såsom en vårdgivare och/eller vårdenhet. En patient kan ha flera aktiva spärrar som alla gäller "tillsammans". En spärr kan hävas eller tas bort och dessa aktiviteter loggas.

Spärr- och Loggservice

Vill du ha mer information om spärr eller om du vill spärra dina uppgifter så ringer du till Spärr- och Loggservice, på tel 0774-44 10 10. De kan svara på dina frågor och om du vill så skickar de dig en spärrblankett. Blanketten lämnar du sedan in hos närmaste vårdcentral eller sjukhus. Du måste lämna in blanketten personligen för att personalen ska kunna styrka din identitet. Det går alltså inte att göra via telefon eller brev.

Kopia av din journal

Som patient har du som grundregel alltid rätt att läsa/få en kopia av din egen journal. Journalkopiorna skickas mot postförskott, där Postens avgifter tillkommer. Nio sidor är gratis, men från den tionde sidan och uppåt utgår en kopieringsavgift på 50 kronor + 2 kronor per sida; dock högst 300 kronor.


Senast uppdaterad: 2020-01-29 09:21