Efter vård och behandling

Efter att du har vårdats hos oss kan du alltid vända dig till din mottagning med eventuella synpunkter. Vi genomför också patientdialog och patientenkät för att fånga upp patienters synpunkter på vården.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32