Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dina synpunkter på vården

Ibland händer det att missnöje och problem uppstår och då vill vi göra vårt bästa för att försöka reda ut problemet. Dina synpunkter eller klagomål är viktiga för oss att få ta del av. De ger oss en möjlighet att förbättra oss och vår verksamhet.

Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient eller närstående ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder. Lyckas vi inte reda ut eventuella problem på plats kan vi hänvisa dig till rätt instans utanför sjukhuset.

Kontakt med berörd enhet/mottagning

I första hand bör du kontakta personalen eller ansvarig chef på den enhet du blivit behandlad. Du kan antingen ringa eller om du hellre vill skicka in dina synpunkter skriftligt får du gärna använda dig av vår blankett för synpunkter på vården.  

Patientnämnden

I de fall vår egen patientvägledare inte kan hjälpa dig kan du vända dig till Patientnämnden som är en opartisk instans dit du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare. 

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbats av skada när du vårdats inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du upplever att du eller någon annan drabbats av eller riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du göra en anmälan till IVO. 

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen. Om det konstateras en godkänd läkemedelsskada kan du ha rätt till ersättning. 

1177 Vårdguiden

Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 Vårdguiden svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården, bedömer ditt behov av vård och ger råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs.

Senast uppdaterad: 2020-01-29 09:19