Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientenkät

Nationell patientenkät, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Mätningar genomförs sedan 2009 vartannat år inom specialiserad vård.

FSS patientenkät, lämnas ut två gånger per år* och cirka 1000 patienter deltar varje gång. Syftet är att fånga den patientupplevda kvaliteten av dagens sjukhusbesök, upplevelsen av bemötande och delaktighet samt ta del av patienters/närståendes förbättringsförslag.

*en gång per år när den nationella patientenkäten genomförs

Senast uppdaterad: 2020-01-29 09:19