Sök rätt vård

På Frölunda Specialistsjukhus bedrivs planerad specialistvård. Nedan följer en guide om vart du vänder dig och hur du går tillväga både när du kan söka vård hos oss och när du blir akut sjuk. I första hand ska du vid icke akuta besvär söka vård på din vårdcentral där du är listad och de kan sedan vid behov remittera dig till oss. Du har även möjlighet att skriva en egenremiss till oss. Om du får besvär som inte är akuta men ej kan vänta tills nästa dag vänder du dig i första hand till den jourcentral som har avtal med den vårdcentral som du är listad på. Vid akuta besvär vänder du dig alltid till någon av de akutmottagningar som finns i närheten där du bor. Du kan alltid ringa 1177 för att få rådgivning om ditt tillstånd och vart du ska vända dig vid olika tidpunkter på dygnet.

Ring vårdguiden 1177

Vårdguiden är öppen dygnet runt och nås på telefonnummer 1177. Samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal. Erfarna sjuksköterskor svarar på frågor om sjukdom och hälsa och hänvisar dig vidare om det behövs. På 1177.se finns råd om vård, möjlighet att ställa anonyma frågor och flera webbtjänster. 

1177 Vårdguiden

Vårdguidens kontaktuppgifter i din mobil

Söka vård på dagtid - kontakta din vårdcentral

I första hand ska du vända dig till din vårdcentral om du blir sjuk eller skadar dig och behöver träffa en läkare eller annan vårdpersonal. Om du inte vet vilken vårdcentral du tillhör eller om du vill byta vårdcentral finns kontaktuppgifter till alla vårdcentraler på 1177.se. Din läkare bedömer om du behöver ytterligare vård eller undersökningar på sjukhus. Nedan finner du länk till Närhälsans vårdcentraler. De privata vårdcentralerna finns även listade på 1177.se.

Hitta Närhälsans vårdcentraler

Söka vård på kvällar och helger - kontakta jourcentralen

För dig som blir sjuk eller skadad på kvällar och helger har Västra Götalandsregionen flera jourcentraler, med personal från Närhälsans vårdcentraler. De hjälper vi dig med akuta besvär som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar igen. Du som är listad på en privat vårdcentral ska i första hand söka vård på den jourcentral som har avtal med den privata vårdcentralen som är du är listad på.

Hitta Närhälsans jourcentraler

Vård på vårt specialistsjukhus

För att få specialistvård på ett specialistsjukhus som Frölunda Specialistsjukhus är krävs ett medicinskt underlag. I första hand ska det vara genom en remiss från läkare på den vårdcentral du tillhör. Det är också möjligt att göra en så kallad egen vårdbegäran (egenremiss). Det är en blankett som du själv fyller i och skickar till den klinik det berör. En egen vårdbegäran eller egenremiss är en remiss som du själv skriver till en specialistmottagning. En läkare bedömer om du har behov av specialistvård och tar ställning till vilken medicinsk prioritering du ska få, det vill säga hur snart du ska få tid för besök. Läs mer om hur den skriver en egenremiss nedan. Du kan även gå in på våra mottagningssidor för att läsa mer om hur du skickar en egenremiss till respektive mottagning.

Egenremiss

Avdelningar och mottagningar

Om du blir akut sjuk

Om du blir akut eller livshotande sjuk ska du ringa nödnumret 112 för att tillkalla ambulans eller ta dig till en akutmottagning på egen hand.

I Göteborgsområdet finns tre akutmottagningar som är listade nedan. Några av dem har särskild inriktning, som kan vara bra att känna till så att du kommer till rätt plats direkt.

Östra sjukhuset

Akutmottagning för vuxna

Akutmottagning för barn, upp till 16 år

Psykiatrisk akutmottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Akut- och olycksfallsmottagning för vuxna

Akutmottagning gynekologi

Mölndals sjukhus

Akutmottagning för vuxna, med särskild inriktning mot ortopedi och medicin

Ögonakuten, särskilda öppettider

 

 

Senast uppdaterad: 2018-07-25 14:17