Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp innebär att patienter med välgrundad misstanke om cancer ska utredas och få behandling snabbare.

Syftet med de standardiserade vårdförloppen för cancer är att minska tiden från välgrundad misstanke  om cancer, till det att cancerbehandlingen kan starta. Tiden ska göras så kort som möjligt, men utan att vi tummar på kvaliteten. Ett standardiserat vårdförlopp är ett bestämt utredningsförlopp som beskriver:

  • vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om en viss cancer,
  • vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling, och
  • hur lång tid det får ta för hela förloppet mellan välgrundad misstanke och start av behandling.

Diagnosspecifikt arbete

För varje cancerdiagnos finns ett specifikt förlopp. I förloppet beskrivs vad som ska göras, i vilken ordning och inom vilka tidsramar. Tidsgränserna är snäva och grundar sig på kalenderdagar, inte arbetsdagar. Det åligger därför alla verksamheter att klara tidsramarna. För varje diagnos finns även kriterier för vad en välgrundad misstanke om cancer innebär. 


Senast uppdaterad: 2021-05-19 11:32