Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp SVF

Standardiserade vårdförlopp innebär att patienter med välgrundad misstanke om cancer ska utredas och få behandling snabbare. Det infördes i Västra Götalandsregionen 1 september 2015. Fem förlopp startade under hösten 2015, tretton i början av 2016 och tio under våren 2017. För vården innebär det bland annat nya remissrutiner och nya rekommendationer för hur snabbt utredningen ska ske och behandling påbörjas. Genom att införa standardiserade vårdförlopp minskar vi tiden från välgrundad misstanke till start av behandling. Den ska göras så kort den bara kan bli – men utan att vi tummar på kvaliteten. Ett standardiserat vårdförlopp är ett bestämt utredningsförlopp som beskriver:

• Vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om en viss cancer

• Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling

• Hur lång tid det får ta för hela förloppet mellan välgrundad misstanke och start av behandling

Diagnosspecifikt arbete

För varje cancerdiagnos finns ett specifikt förlopp. Här beskrivs vad som ska göras, i vilken ordning och inom vilka tidsramar. Tidsgränserna är snäva och grundar sig på kalenderdagar, inte arbetsdagar. Det åligger därför alla verksamheter att se över sin del av vårdförloppet och ha en strategi för att klara tidsramarna. För varje diagnos finns även kriterier för vad ”välgrundad misstanke om cancer” innebär.


Senast uppdaterad: 2020-01-29 09:23