Projektet Högsbo närsjukhus: Beslut och dokument

Högsbo närsjukhus tillkom som ett led i att bygga ut den öppna specialistvården i Göteborgsområdet, utifrån ett beslut i regionfullmäktige 2015.

Projektet fick i uppdrag att utveckla ett sjukhus baserat på nya arbetssätt och -former för nära vård, i kombination med nya IT-stöd.