Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Drama i vårdutbildningen ger nya perspektiv

Linda Berg, klinisk lektor på Kungälvs sjukhus och forskare vid Göteborgs universitet, skrev i fjol tillsammans med ett antal kollegor en rapport om hur dramapedagogik kan användas i sjuksköterskeutbildningen.

Vad handlar rapporten om?
– Den beskriver ett dramaprogram som vi har utvecklat och haft med som ett undervisningsmomentet i sjuksköterskeprogrammet sedan 2010. Det handlar om betydelsen av att få berätta och bli lyssnad på, men också konsten att lyssna, tolka och reflektera utifrån situation, berättelse och begrepp. Vi har nu utvärderat det här momentet i utbildningen och fått positiv respons, så det var dags att sammanställa den samlade kunskapen. Ytterligare ett skäl till att vi ville skriva rapporten är att det finns ett behov av pedagogiska metoder som stärker yrkesutveckling när det gäller att reflektera över förhållningssätt och handling i klinisk praktik.

På vilket sätt kan kunskaper om drama vara användbara för den som arbetar i vården?
– Det kan vara användbart för att sätta sig in i olika människors perspektiv och belysa situationer i vården som handlar om bemötande och kommunikation. I drama får studenterna möjlighet att pröva och sätta sig in i olika roller, som exempelvis patient och sjuksköterska. Studenterna ger ofta uttryck för att de genom att delta i rollspel och ta del av andras upplevelser och tankar, har reflekterat över sig själva och därigenom fått syn på sina styrkor och svagheter. Jag har ofta fått höra att deltagandet i drama har lett till att studenterna känner sig mer förberedda inför verksamhetsförlagda studier och ökat handlingsberedskapen.

Hur går ett dramapass till?
– Ett exempel är rollspel i par där samtalet mellan patient och sjuksköterska sker utifrån sjuksköterskans generella perspektiv. Sjuksköterskan möter en patient på en vårdcentral. Patienten lider sedan ett tag tillbaka av sömnsvårigheter. Sjuksköterskan lyssnar aktivt tills hon eller han förstått vad patientens problem är och slutar därefter att ställa följdfrågor eller att lyssna vidare på patientens frågor eller berättelse. I stället övergår sjuksköterskan till att tala om för patienten vad hon eller han kan göra för att åtgärda sömnsvårigheterna. Efter övningen reflekterar studenterna i par över vad som hände i rollspelet och över sina upplevelser. Syftet är att studenten utifrån patientens perspektiv får en upplevelse av hur det är att inte bli hörd och lyssnad på när man söker hjälp.

Varför är det här viktigt?
– Patienten bär med sig den kultur de levt med i sitt dagliga liv in i mötet med sjuksköterskan. Det betyder att sjuksköterskan snabbt måste kunna korrigera och anpassa sitt eget förhållningssätt och handlande efter vad den aktuella situationen kräver.

Senast uppdaterad: 2017-02-24 11:13